Actueel

1 september: welkom op de startzondag!

vogelZondag 1 september is het Startzondag in de Keizersgrachtkerk: we gaan van start voor een nieuw seizoen vol activiteiten en ontmoetingen: gemeente-zijn. Het is natuurlijk niet meer dan een doorstart, want veel activiteiten die (weer) opgestart worden, kenden we vorig(e) seizoen(en) ook al. Maar ongetwijfeld is er her en der nieuwe energie, nieuw elan, zijn er nieuwe ideeën.
Nieuwe gezichten zijn er natuurlijk ook. En ongetwijfeld ook nieuwe activiteiten.

In elk geval is er alle reden om er as. zondag bij te zijn. In de eerste plaats bij de morgendienst, waarin we met elkaar nadenken over wat ons als gemeente bindt en gaande houdt, wat ons inspireert en waarheen we met elkaar als gemeente onderweg (willen) zijn.
Na de dienst kunnen we vervolgens op de jaarlijkse informatiemarkt in de benedenzaal zien hoe we daar in het komende seizoen invulling aan geven. Groepen en activiteiten zullen daar worden gepresenteerd, zodat u daar een beeld van kunt krijgen (en zich misschien al direct ergens bij wil aansluiten).
Kortom: u wilt daar bij zijn 😉 Van harte welkom!
De dienst begint om 10.30 uur, de informatiemarkt om 12.00 uur (tot ongeveer half twee).

Carousel CK