Actueel

Naar de kerk? Samen zingen?

3 oktober 2020: Coronamaatregelen - hoe en wat

Naar aanleiding van het weer oplaaien van het coronavirus en de om die reden gewijzigde regels en richtlijnen van kabinet/RIVM en Protestantse Kerk in Nederland heeft ook de Wijkraad, in overleg met de Werkgroep Morgendiensten, de maatregelen gewijzigd. Het goede nieuws is dat vooralsnog de kerkdiensten nog steeds doorgang kunnen vinden en dat daarbij nog steeds mensen in de kerk welkom zijn. Er zijn echter wel meer/strengere beperkingen dan in de afgelopen weken. Helaas zullen wij allen het effect van deze maatregelen ervaren.

Vernieuwde maatregelen:

  • Het aantal bezoekers blijft gecontinueerd (30). Daarnaast zijn enkele ‘medewerkers’ aanwezig.
  • Mensen die naar de kerk komen wordt dringend geadviseerd bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Op de zitplaats kan het mondkapje af. Als u na de zegen de kerk verlaat, wordt geadviseerd een mondkapje te gebruiken.
  • Helaas zal er geen gemeentezang plaatsvinden. Er wordt alleen gezongen door de zanggroep, die daarbij uit maximaal 9 leden bestaat. Zij staan op de 1e gaanderij (op de 2e rij) op ruime afstand van elkaar. Aan de dirigenten wordt gevraagd om creatief het gemis aan gemeentezang te verzachten.
  • Na de dienst is er geen gelegenheid tot koffiedrinken. Dat is heel jammer, maar het blijkt toch moeilijk om in de Tuinzaal de 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Evenmin is het de bedoeling dat u na de dienst langer dan nodig in de kerkzaal blijft. Geen uitgebreid (na)praten, maar dan zonder koffie. Houd 1,5 meter afstand – ook met een mondkapje op – als u de kerk verlaat.
  • Het streven is dat de uitlegger en een liturg wat langer in het gebouw blijven, zodat zij kunnen deelnemen aan het Zoom-koffiedrinken.
  • De reeds genomen maatregelen blijven van kracht: thuisblijven bij gezondheidsklachten, reserveren uiterlijk donderdagavond en er wordt geventileerd op de gaanderijen (dus warme kleding meenemen).

Bovengenoemde maatregelen gelden in elk geval t/m zondag 18 oktober. Afhankelijk van de rond die tijd geldende richtlijnen zal dan opnieuw over deze of andere maatregelen besloten worden.
De Wijkraad spreekt de wens uit dat de gemeente, ook in deze beperkende omstandigheden, met elkaar in verbinding en contact weet te blijven; op zondag en doordeweeks, binnen en buiten het kerkgebouw.

Carousel CK