Actueel

Gebruiksplan voor kerkdiensten i.v.m. coronamaatregelen

Sinds begin juli zijn bij de kerkdiensten in de Keizersgrachtkerk weer kerkgangers welkom, al gelden er wel beperkingen. Met het oog hierop heeft de Wijkraad van de Keizersgrachtkerk een gebruiksplan opgesteld voor de gang van zaken rondom de kerkdiensten. Aangezien het beleid m.b.t. deze vieringen zo nu en dan wijzigt als gevolg van wijzigingen in de richtlijnen en adviezen van overheid/RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland, wijzigt ook dit gebruiksplan zo nu en dan.
De laatste versie van dit gebruiksplan kunt u hier lezen.

Carousel CK