Van harte welkom in de Keizersgrachtkerk

gaypride2012webIn de Keizersgrachtkerk komen mensen van alle leeftijden, van binnen én buiten Amsterdam, wel en niet protestants. We houden niet zo zeer vast aan één geloofsleer, maar laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.

Het hart van onze gemeente is de kerkdienst op zondagmorgen om 10.30 uur. Je bent van harte welkom!

Actueel

Alleen online kerkdiensten

Kgk bloemen215 januari

Sinds 20 december 2020 is er geen mogelijkheid tot het bijwonen van kerkdiensten in de Keizersgrachtkerk. De Wijkraad heeft dit besluit genomen na het besluit van het kabinet op 14 december tot het instellen van weer een lockdown. Nu deze lockdown verlengd is tot 9 februari, wordt ook dit beleid t.a.v. onze kerkdiensten voorlopig tot die datum verlengd.

Sinds de zomer konden maximaal 30 kerkgangers via een reserveringssysteem aanwezig zijn bij een dienst in de kerk. Dankzij de aanschaf van een camera is het sinds de zomer echter ook mogelijk om de kerkdiensten via het internet op afstand bij te wonen (zie Kerkdienst Live). Voorlopig zal dit nu dus de enige manier zijn om in de Keizersgrachtkerk 'ter kerke' te gaan.

Als de lockdown voorbij is, zullen kerkdiensten weer bezocht kunnen worden. Vermoedelijk zal dan nog steeds gelden dat een beperkt aantal bezoekers de diensten kan bijwonen en zal het reserveringssysteem weer in werking treden.
We houden je op de hoogte!