Bijvangst van Werkgroep Bezield Engagement

Bij de verkenning heeft de werkgroep veel mensen gesproken; uit die gesprekken kwamen nog allerlei suggesties naar boven waarmee de Keizersgrachtkerk zich als relevante organisatie zou kunnen laten kennen in de context waarin we kerk zijn. Sommige lijken haalbaar – áls we er met elkaar voor kiezen.
  • Met steun van de wijkraad wordt samenwerking met andere organisaties in de buurt verkend en worden netwerkcontacten onderhouden – met een open oog voor eventuele behoeften waarin we als kerk iets kunnen betekenen.
  • Visie ontwikkelen op hoe wij ons willen laten kennen als verhuurder en als organisatie in de buurt.
  • Actief als kerk/geloofsgemeenschap onze vaste en onze grote huurders beter leren kennen (van Filomela tot Orkest 18e Eeuw). B.v. 1x per jaar belegt de wijkraad (i.s.m. de koster) een feestelijke/inspirerende borrel voor onze huurders, waar genetwerkt kan worden en nieuwe contacten kunnen ontstaan, maar waar vrnl. de kerk zijn huurders goed leert kennen en andersom. Nodig daarvoor ook nabije buren uit (m.n. Italiaans instituut en Wijkcentrum d’Oude Stadt).
  • Het portaal smoel geven: dat mensen nieuwsgierig worden wat er achter zit. Informatief (met posters over bijzondere kerkzaal of filmpjes..). en/of verrassend, mooi : zet een kunstenaar aan het werk.
  • De stilteplek in de kerk een reguliere rol en meer bekendheid geven, bv. door een dagdeel per week de kerk open te stellen (m.b.v. vrijwilligers) en daarover in wijkkrantjes te publiceren – en een bord op de stoep te zetten… enz.
  • Organiseer een wandeling langs verschillende plekken in de buurt waaraan diezelfde organisaties ook participeren, en beurtelings gastheer en gast zijn. Zo draag je voor ieder bij aan buurtgevoel en contact. Dus eerst werken aan verbinding met de buurt, aan het ontwikkelen van plezier in het kennismaken. Dat is een traag proces, met diverse kleinere acties/activiteiten zoals kennismaken met de buurt. Niet starten met een grote verbouwing (lees: café).
  • Eventueel: meedoen met Monumenten dag / Abraham Kuypergeschiedenis – gebruik de galerijen voor exposities (of eventueel werkplekken???). NB: ook hierbij zijn er praktische bezwaren (beperkte toegankelijkheid; niet onbeperkt toegankelijk tijdens verhuur voor Orkest en symposia).