Wensdoel A4 +

A4 Zichtbare kerk
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen? De Keizersgrachtkerk is als gebouw niet heel herkenbaar als kerk. Veel mensen merken niet op dat er een kerk is achter het bordes. Door de wand tussen portaal en kerkzaal te vervangen door een glazen wand wordt de kerk meer zichtbaar vanaf de gracht.
Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? De wand tussen portaal en kerkzaal wordt grotendeels van transparant glas waardoor het interieur zichtbaar wordt vanaf de gracht.
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden? Voor eventueel toch tijdelijk gewenste afscherming zouden gordijnen of schermen beschikbaar moeten zijn.
Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?
  • een ontwerp
  • een budget
  • een aannemer die het binnen het budget wil uitvoeren
  • aanschaf gordijnen of schermen
Wat is er nodig om het in stand te houden? niets