Wensdoel B4

B4Iedereen in de gemeente draagt financieel naar draagkracht bij.
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen?

Op dit moment dragen ongeveer 180 bij de KGK betrokken huishoudens die verbonden zijn een bijdrage aan de financiën van de PKA.. Dat aantal is gebaseerd op het aantal huishoudens dat in het kader van de actie kerkbalans bijdraagt (gemiddeld € 688). Daarnaast maakt een aantal gemeenteleden ook aan de wijkkas periodiek een bedrag over. Een deel daarvan draagt alleen bij via de wijkkas (10 à 15 huishoudens) en het andere deel doet zowel mee via kerkbalans als via de wijkkas. Daarmee zou het aantal huishoudens dat via een bankrekening doneert op 190 à 195 komen (gemiddeld € 641) [info van de penningmeester].

Het zijn vooral oudere leden die bijdragen, leden van onder de 40 dragen relatief weinig bij.

Om activiteit en voorzieningen op peil te houden is het wenselijk om een solide financiële basis te hebben. Het zou fijn zijn als iedereen naar draagkracht bijdraagt, dus meer betalende leden komen en/of de kerk inkomsten uit andere bronnen kan verhogen.

Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien?

Wat betreft bijdrages door (jonge) leden van de gemeente zou een maandabonnement van een paar euro beter werken dan één grote jaarlijkse contributie. Vanuit studenten beredeneerd is het bedrag dan makkelijker op te hoesten. Wellicht gezinskorting.

Naast acceptgiro ook een QR-code of tikkie in de brief zetten (of actief via whatsapp versturen, dan is de stap makkelijker gemaakt voor de jeugd.

De penningmeester en stuurgroep financiën geven aan dat inkomsten uit verhuur met 20% zouden moeten stijgen. Dit kan door de digitale vindbaarheid van de KGK te verhogen, een frissere website te ontwikkelen met intuïtieve navigatie, aantrekkelijke fotografie en een filmpje van een rondleiding door het gebouw. Er is al contact met Paradiso over mogelijke evenementen. Filmtheater de Uitkijk organiseert sinds kort bruiloften, goed om een buurt netwerk te organiseren en een netwerk van bij de kerk aangesloten ondernemers. Filmavonden met de buren organiseren (Centro di Culturo Italiano) kan ook nieuw publiek aantrekken.

Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden?

Website vernieuwen en opnieuw bouwen met een nieuwe huisstijl is kostbaar. Wellicht zijn er grafische vormgevers binnen onze eigen gemeenschap die dat op zich kunnen nemen. Er een paar weekenden voor inplannen loont de moeite.

Evenementen moeten je gegund worden, meeste mensen komen via via bij je uit, niet direct via de KGK-website. Grootste investering van tijd gaat dus zitten in netwerk onderhouden. Sommige verbeteringen (update van google profiel, sociale media accounts, artikeltjes uit de kids geleidelijk publiceren) zijn gratis.

Henk, Anja, Harry, Frits en Henk Jan kijken naar hoe inkomsten vermeerderd kunnen worden. Daniël heeft hulp aangeboden voor het maken van filmpjes waarin de gemeente zich voorstelt en wil meedenken over wayfinding op website.

Het is nu nog niet duidelijk dat je ook minder mag bijdragen dan staat ingevuld op de grote envelop. Tegelijkertijd moet de jeugd worden gewezen op de verantwoordelijkheid om kosten te (leren) dragen. Incasso’s voor ouderen werken wel, hoeft niet helemaal opnieuw te worden uitgevonden. Kan een hybride systeem zijn waarbij er een keuze is: ik voldoe via givt of via QR-code.

Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen? Een frissere en intuïtieve website waar in één oogopslag duidelijk wordt wat de KGK is en wat we allemaal te bieden hebben (met goede kwaliteit foto’s en video’s). In kaart brengen bij welke zoektermen we willen dat mensen uitkomen bij de KGK (bijvoorbeeld ‘charmante trouwlocatie Amsterdam’). Een update van het KGK-logo. Sociale media-accounts en mensen die dit beheren. Leden vragen om te delen wat ze hebben ervaren. En een google maps en tikkie account.
Wat is er nodig om het in stand te houden?

Content die bezoekers via sociale mediakanalen van de kerk aanleveren (na een dienst één hashtag gebruiken of een artikel van de kids re-posten)

Iemand die sociale media up to date houdt

Een poll met de vraag hoe mensen het liefste financieel bijdragen (per keer of met variabele abonnementen, mini marktonderzoek)

Meer betalende bezoekers of gebruikers van het gebouw.

Enthousiaste (nieuwe) aanwas die meedoet met de wervingsacties

Intuïtieve organisatiestructuur (binnen de kerk en naar buiten toe) zodat content bij de juiste tabbladen van de kerk website verschijnt / vindbaar is (ZIE OOK B5 OVER OVERZICHT ACTIVITEITEN)

Feedback vragen aan gebruikers en verbeteringen blijven toepassen.