Wensdoel B5

B5Iedere kerkganger nodigt per jaar drie mensen uit om een kerkdienst bij te wonen, om te delen in het plezier en de vreugde van de muziek en van het geloof.
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen?

We worden zelf blij van onze gemeente dus waarom anderen niet? De gedachte is om dat enthousiasme te delen, in persoonlijk contact en ook wel online. En om te verbreden. Naast werk en andere geloofsgemeenschappen ook actief werven bij nieuwkomers, eerstejaars studenten, crèche onder de aandacht brengen.

Er zijn best veel jongeren christelijk opgevoed en geïnteresseerd in geloof, ze worden alleen niet gevraagd. Dat zou bij speciale diensten kunnen zijn, maar natuurlijk ook bij ‘gewone’ diensten.

De communicatie naar buiten toe kan beter.

Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien?

Een speciale dag of actie waarbij buitenstaanders actief worden uitgenodigd.

Wellicht een preekwedstrijd met andere protestantse kerken.

Gemeenteleden delen online wat ze meemaken in de kerk. Zo leven de evenementen voort. Kan mensen over de streep trekken: hé, die was er ook bij.

Content van de KIDS verschijnt stapsgewijs online waardoor het makkelijker wordt om op de hoogte te blijven.

Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden?

Mogelijk willen mensen naar de buitenwereld toe niet delen dat ze gelovig zijn en dit voor zich houden.

Privacy is een groot goed en niet alles kan of mag zomaar online worden geplaatst.

Publiek verbreden kost moeite. Huiskamerontmoetingen over geloof zijn succes.

Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?

Een video op de homepage waarin de gemeente zichzelf voorstelt en vertelt over wat er allemaal te beleven is.

Overzichtelijke structuur van de groepen in de kerk, zodat in één oogopslag duidelijk is dat je bij de kerk kan zingen (zanggroep), geloof beleven (voorbereidingsgroepen), bijdragen aan de samenleving (solidariteit), journalistiek (KidS), besturen (wijkraad), verdieping vinden (leeshuis), jong zijn (tienergroep), als ouder rust beleven (crèche tijdens de diensten), gezellig eten (gemeentemaaltijden), klussen (duurzaamheid en onderhoud van gebouw), is er voor elk wat wils en misschien meer motivatie om je aan te sluiten.

Een actie om mensen uit te nodigen moet een pakkende titel hebben (informeel uitnodigen). Het moet ook wat normaler worden om trots te zijn op je kerk.

Wat is er nodig om het in stand te houden?
  • Jaarlijks de wervingsdag herhalen
  • Samenwerking met andere kerken en christelijke café’s of goede buren versterken, zodat meer mensen de weg vinden.
  • Filmpjes van de activiteiten online delen en zorgen voor speciale laagdrempelige diensten met toegankelijke dominees.