Wensdoel C4

C4 De kerkdienst eindigt om 11:30 uur.
Overweging De wens dat de diensten niet te lang duren leeft breed. Ons advies is om als richtlijn aan te houden dat een dienst niet langer duurt dan 70 à 75 minuten. Een aantal aandachtspunten:

  • Belangrijk is om op tijd beginnen.
  • Timing en invullen van oefenen van de liederen goed bekijken. Bijvoorbeeld slechts één lied oefenen. Mogelijk het oefenen beginnen om 10:25. De WMD moet hier nader naar kijken.
  • In de MAG moet goed gelet worden op de lengte van de dienst. Dit kan consequenties hebben voor liedkeuze en muziekkeuze. Coördinatoren spelen hierin ook een rol. Denk hierbij aan een coördinatorendag waar dit expliciet aan de orde komt.

Overigens vinden we wel dat creativiteit en vernieuwing van liturgie niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan het kort houden van de dienst. Beleving van de lengte heeft te maken met wat er in de dienst gebeurt, en soms minder met de feitelijke lengte van de dienst.