Wensdoel C6

C6 Individuele jongeren zijn betrokken bij de voorbereiding van kerkdiensten.
Overweging

Jongeren waren niet vertegenwoordigd in de werkgroep. De werkgroep heeft hier over nagedacht, maar heeft geen duidelijke lijn kunnen ontwikkelen. Enkele overwegingen zijn: niet over jongeren maar met jongeren; thema’s door hen laten inbrengen. Ook jongeren vragen voor voorbereidingsgroepen, als deelnemer maar ook als coördinator. Zoeken naar mogelijkheden voor aanknopingspunten. Gesprek met jongeren wat zij zelf willen.

Het is duidelijk dat hier nog verder over nagedacht zal moeten worden, maar we hebben geen suggesties waar en door wie dit zal moeten gebeuren.