Wensdoel D1

D1

Eind 2023 hebben we minimaal 10 scholen uitgenodigd voor kennismaking met kerk en geloof

Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen?

Delen van wat voor ons waardevol is en positief beeld creëren (kinderen laten kennis maken met de kerk).

Bij de presentie van de kerk in de stad kunnen we ook denken aan de jongste generatie. Op welke manier komen basisschoolkinderen in aanraking met geloof en kerk-zijn, en wat zou de Keizersgrachtkerk daarin kunnen betekenen? We zouden hun in ieder geval een ervaring kunnen meegeven van wat geloven en kerk-zijn voor mensen betekent, ten dienste van hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Kennismaking met levende religie kan voor basisscholen een waardevolle invulling zijn van de verplichte aandachtsgebieden geestelijke stromingen en burgerschapsvorming, en – voor christelijke scholen – van hun identiteit. Door een programma aan te bieden, ontzorgen we de scholen wat dat betreft.

Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? Een programma ontwikkelen waarmee we leerlingen van basisscholen in de omgeving van de Keizersgrachtkerk kunnen ontvangen om hen te laten kennismaken met geloven en kerk-zijn. Kenmerken van zo’n programma: belevingsgericht, ontdekkend, spannend, interactief.
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden? Zorgvuldige belangenafweging als schoolbezoeken ‘concurreren’ met betaalde verhuur van het kerkgebouw.
Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?

Wij denken dat het haalbaar is om dit wensdoel aan te pakken, al moet je niet te hoge verwachtingen hebben van het resultaat. We stellen dan de volgende aanpak voor:

Beleidsmatig commitment, menskracht, expertise.

  1. Behoeftepeiling bij basisscholen in de omgeving
  2. Als er interesse is, een programma samenstellen
  3. Een pilot uitvoeren op één school
  4. Het programma bijstellen.
  5. Alle geïnteresseerde scholen benaderen met het programma-aanbod.
  • Er wordt gestart met het leggen van contact met drie christelijke basisscholen.
  • Gemeenteleden van de Keizersgrachtkerk die in het basisonderwijs werkzaam zijn (geweest) worden uitgenodigd om aan het (denk)proces deel te nemen.
Wat is er nodig om het in stand te houden? Als deze aanpak werkt kunnen we ook andere scholen benaderen; daarbij is zeker afstemming en mogelijk ook samenwerking wenselijk met andere PKA-kerken.