Wensdoel D2

D2 In 2025 hebben we met twee maatschappelijke organisaties in de buurt/de binnenstad een samenwerkingsrelatie.
Advies van de werkgroep

De diaconie werkt aan een goede relatie met Buurtteam Amsterdam Centrum en is rustig bezig een bescheiden netwerk in de buurt op te bouwen, n.a.v. het contact met wijkcentrum d’Oude Stadt - bv met de club seniorenactiviteiten De Tweede Uitleg. Het is te verwachten dat deze aanpak doorgaat.

Het zou helpen als de wijkraad het belang van het vormen van relatienetwerk in de buurt/binnenstad onderkent en dat ook de nieuwe predikant hierin wordt betrokken. Een handige concretisering daarvan keken we af bij andere gemeenten, waar de kerkenraad enkele keren per jaar het ontwikkelen/onderhouden van het netwerk in de buurt op de agenda zet.