Wensdoel D4

D4 We hebben en krachtig diaconaal binnenstad overleg waarin diaconieën afstemmen met elkaar en met welzijnsorganisaties over hulpvragen in de binnenstad.
Advies van de werkgroep

Wij constateren als werkgroep dat de KGK-diaconie behoorlijk op dreef is hiermee.

De kracht en mogelijke impact wordt groter als de Keizersgrachtkerk als gemeente deze samenwerking draagt en zich in nauwe samenwerking met de diaconie van de KGK sterk maakt voor het aantrekken van een diaconaal opbouwwerker voor de binnenstad, i.s.m. andere binnenstadskerken en de Protestantse Diaconie.