Wensdoel D8

D8 We hebben in 2025 een netwerk van 40 buurtbewoners die regelmatig naar onze maandelijkse maaltijden komen.
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen? Uit de netwerkcontacten met hulpverleners komt o.a. naar voren dat in de binnenstad eenzaamheid een van de dominante vormen van sociale problematiek is. De Keizersgrachtkerk zou hier met een regelmatige buurtmaaltijd, iets hierin kunnen betekenen.
Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? Een wekelijkse buurtmaaltijd. Het aanvankelijke wensdoel om de gemeentemaaltijd open te stellen voor mensen van buiten vanuit bijvoorbeeld de samenwerking met buurtteams, lijkt ons een minder goede aanpak i.v.m. schroom om bij een bestaande groep binnen te stappen.
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden?
Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?

Enthousiaste vrijwilligers.

Het zou goed zijn als op dit vlak diaconie en het coördinatieteam gemeentemaaltijd samenwerken; de diaconie kan vanuit haar netwerk in de buurt mensen op het spoor komen en uitnodigen bij een buurtmaaltijd. We zouden kunnen doorgroeien naar een wekelijkse buurtmaaltijd.

Buurtgenoten worden expliciet en actief uitgenodigd bijvoorbeeld bij bijzondere gelegenheden als de week van de eenzaamheid en bij de vrijheidsmaaltijd. Natuurlijk worden ook gemeenteleden daarvoor uitgenodigd.

Wat is er nodig om het in stand te houden?