Wensdoel D9

D9 We organiseren elk kwartaal een Hart op de Tong voor diverse doel- en leeftijdsgroepen.
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen? De werkgroep heeft achterhaald dat Hart op de Tong in z’n oorspronkelijke vorm (popmuziek) is beëindigd omdat jongeren geen energie meer stopten in de organisatie en omdat er telkens een financieel tekort (circa € 2000,-) was.
Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? 'Hart op de tong' biedt inspirerende muziekavonden waarin de songteksten van een populaire artiest of band centraal staan. Wie is de persoon achter de artiest en waar haalt deze de inspiratie vandaan? Dat concept levert een aantrekkelijke mix van muziekbeleving en zingeving op!
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden? Het is een erg breed geformuleerd wensdoel, dat vanwege de diverse doel- en leeftijdsgroepen moeilijk te operationaliseren is. Het is ook afhankelijk van enthousiasme van culturele betrokkenen en/ of jongeren. Het specifieke van HodT was, dat de predikant of een andere kerkelijk betrokkene een mooi gesprek voerde met een popmusicus (die een gratis podium kreeg, vaak eigen fans aantrok). Het is echt zoeken met welk muziekaanbod deze opzet voor welke doelgroep opnieuw een niche kan zijn, omdat een eventuele doelgroep mogelijk ook elders in het rijke Amsterdamse aanbod aan zijn trekken zou kunnen komen.
Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?

Als de Keizersgrachtkerk dit wensdoel serieus wil nemen is het belangrijk nader vooronderzoek te doen; het lijkt goed uit het midden van de KGK een bevlogen en creatieve culturele aanjager te zoeken, die onderzoekt welk mogelijk aanbod zou kunnen worden ontwikkeld en waar de KGK een niche in de Amsterdamse markt zou kunnen zijn.

De uitvoering vraagt een behoorlijke mate van professionaliteit, dus geld. Het zou een mooi (pioniers)project kunnen zijn, waarvoor misschien wel subsidie bij de PKA te vinden is – voor een pionier die dit als project op de rand van kerk/kunst/ samenleving kan vormgeven.

Hoe dan ook is er een team van betrokken vrijwilligers nodig. En ook stelt het eisen aan de audio-apparatuur … én het vraagt geschoolde ondersteuning (stage voor MBO’ers?) die technisch en creatief met de apparatuur kunnen lezen en schrijven.