Wensdoel A5 en D7

A5 Talenten van gemeenteleden zijn gekend en worden benut, bijvoorbeeld om elkaar als gemeenteleden te helpen.
D7 In 2030 is er 1000 keer een talent uitgewisseld via een talentenbank waar mensen die het niet breed hebben gebruik van kunnen maken (een alternatieve collecte).
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen? Er zijn veel talenten in de gemeente aanwezig. De een kan goed met cijfers en getallen omgaan, de ander is handig in de tuin. Helaas weten we dat niet altijd van elkaar en doen we daarom er geen beroep op. Als er een overzicht is van talenten in de gemeente waar anderen een beroep op mogen doen, kan dat de onderlinge ontmoeting bevorderen.
Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? Er zou een 'talentenboekje' kunnen komen – al dan niet digitaal – waarin gemeenteleden met hun talenten beschreven worden. Gemeenteleden kunnen aan de hand daarvan een beroep doen op elkaars talenten. Zo leren gemeenteleden elkaar beter kennen.
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden?

Het grootste nadeel zou de privacy zijn. Hoe valt die te waarborgen. Uiteraard moet iedereen die in het boekje opgenomen wordt daar expliciet toestemming voor geven.

Een ander bezwaar zou kunnen liggen in de druk die (onbedoeld) gevoeld wordt om je erin op te laten nemen.

Een derde bezwaar is de hoeveelheid werk die ervoor nodig is. Staat die in verhouding tot het gewenste resultaat?

Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?

Er moet een vragenlijst opgesteld worden en onder gemeenteleden verspreid en weer opgehaald.

De gegevens moeten geordend worden en met een overzichtelijke indeling (zoekfunctie) gepresenteerd.

Wat is er nodig om het in stand te houden? Regelmatige (jaarlijkse?) aanvulling en opschoning van het boekje / bestand. Mensen die daar alert op zijn dus.