Wensdoelen D5 en D6

D5 In 2023 hebben we een (eet)café voor koffie en ontmoeting in de kerk aan de grachtkant. Door een uitbater. De kerk is daarbij open voor anderen, er worden themabijeenkomsten georganiseerd.
D6 In 2025 is de kgk-tuin een duurzame stadstuin gerund als sociale onderneming met lekkere koffie en massagestoelen voor zzp’ers.
Overweging De werkgroep voelde de positieve energie van deze suggesties en heeft een verkenning gedaan hoe kansrijk het zou kunnen zijn om een coffee to go in het portaal aan de gracht te maken, of de tuin in de middag open te stellen als buurttuin/stiltetuin, met eenvoudige kwaliteitsconsumpties en daarvoor de ingang aan de gracht te pimpen (groene gang met grote foto’s en planten). We werden echt vrolijk bij het idee, maar ontdekten vele obstakels. Ook maakten we een snelle omgevingsanalyse: Concurrentie met vergelijkbare voorzieningen in de omgeving: Spiegelstraat en Kerkstraat hebben veel cafés, broodjes/soepwinkels.
Advies van de werkgroep

Om diverse redenen is het niet haalbaar om de tuin of een deel van de kerkzaal te herbestemmen voor een publieke functie. Belangrijke argumenten:

  • slecht te combineren met huidige verhuur; dus de keus zou zijn: óf verhuur zoals nu, óf meer publieke functie (die dan € 60.000 /jaar moet opbrengen, wat niet te verwachten is)
  • ruimtes moeilijk geschikt te maken; monumentenstatus van kerk en monumentale binnentuin staat ingrijpende aanpassingen in de weg
  • veel klein horeca-aanbod in de buurt