Lijn A: Meer ontmoeting

In de verhalen en de bloeifactoren komt tot uitdrukking dat de gemeenschap van de KGK een open gemeenschap is, waar je welkom bent en jezelf mag zijn. Waar kwetsbaarheid en eigenheid mogen bestaan. De wensen die daarbij horen gaan in de richting van méér. Meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij maaltijd, cursus of klus. Meer gelegenheid om elkaar te leren kennen buiten de zondagse dienst om.

Daarvoor zijn zes wensdoelen geformuleerd (A1 t/m A6). De werkgroep heeft ervoor gekozen de doelen A1, A2, A3, A4 (deels) en A6 geïntegreerd te benaderen. Voor A4 en A5 zijn (aanvullend) voorstellen geformuleerd.

De werkgroep heeft bij het uitwerken van mogelijkheden voor ontmoeting de volgende uitgangspunten en voorwaarden geformuleerd:

Uitgangspunten

 • Nieuwe activiteiten die aansluiten bij huidige aanbod
 • Checken of deze activiteiten in een behoefte voorzien, niet alles hoeft uitgevoerd te worden.
 • Doelgroep: mensen binnen en buiten de kerk die zich betrokken voelen (niet zo strikt), speciale aandacht voor jongeren en voor de leeftijd 30-50: wensdoelen A1, A3 en A6
 • Verschillende activiteiten, voor verschillende mensen wensdoel A1, A6
 • Door de week (ma-za), wensdoel A4
 • Talenten van mensen in de kerk gebruiken (optie talentenboekje?), afhankelijk van de activiteiten, wensdoel A5
 • Koffie/thee altijd mogelijk, maaltijd (gebruik keuken) naar wens, wensdoel A2
 • Kerkzaal flexibel kunnen gebruiken, passend bij de activiteit, wensdoelen A1 en A4
 • Vraag: Back-up van pastoraal team? Of onderlinge aandacht (talenten van gemeenteleden) bij bepaalde activiteiten, wensdoelen A1 en A5
 • Mensen van alle leeftijden, en specifiek jongeren, krijgen verantwoordelijkheid voor de organisatie/activiteiten in de gemeente, wensdoel A6

Voorwaarden

 • Goede PR, uitnodigende website met aanmeldfunctie, duidelijke communicatie over activiteiten, vraag om inzet van kerkelijk bureau
 • Bepaalde activiteiten mogen een beetje geld kosten (‘de kachel moet branden’)
 • Samenwerking met (hulp)koster en ‘Stukkers’ (zie bijlage in verslag van de werkgroep).

Dit heeft geleid tot een overzicht van mogelijke activiteiten die georganiseerd zouden kunnen worden om meer onderlinge ontmoeting mogelijk te maken. In de kolommen steeds de antwoorden op de vragen die bovenaan deze bladzijde staan.