Lijn C: Creativiteit in kerkdienst en muziek

De kerkdiensten en in het bijzonder de muziek liggen in het hart van de gemeente(leden). Het is een bron van vreugde en inspiratie. (Het zoeken naar) nieuwe initiatieven en vormen wordt daarbij zeer gewaardeerd. Daar zou meer van mogen zijn.
Daartoe zijn negen wensdoelen geformuleerd (C1 t/m C9). De werkgroep heeft alle negen wensdoelen besproken, maar niet alle volledig uitgewerkt met gewenste situatie, mogelijke nadelen en wat er nodig is om het te realiseren. Voor de wensdoelen C1, C4, C5, C6 en C7 volstaan zij met een korte overweging.
Bij C8 en C9 adviseert de werkgroep verder onderzoek te doen naar het draagvlak voor deze wensdoelen.

De werkgroep heeft C2 en C3 afzonderlijk beschreven. Er zit echter veel overlap tussen de uitwerkingen, waardoor er voor is gekozen die uitwerkingen samen te nemen. In het verslag van de werkgroep zelf kun je de afzonderlijke uitwerkingen terugvinden.

De werkgroep heeft de voorstellen met betrekking tot liturgie en muziek ook besproken met de muziekcoördinator en dirigent.