Lijn D: Bezield engagement

Maatschappelijke betrokkenheid is al decennia een van de pijlers onder de KGK. Zowel binnen de kaders van de diaconie als daarbuiten vinden veel activiteiten plaats die daar uitdrukking aan geven. Dat wordt gewaardeerd, door gemeenteleden en daarbuiten. Er is een duidelijke wens dit uit te bouwen en daarbij ook nieuwe vormen en doelgroepen te verkennen.
Hiervoor zijn negen wensdoelen geformuleerd (D1 t/m D9). De werkgroep heeft de wensdoelen gegroepeerd in drie samenhangende clusters:

  1. Samenwerking met anderen op spiritueel/cultureel vlak (D1, D3 en D9)
  2. Samenwerking op sociaal terrein (D2, D4 en D8)
  3. Nieuwe bestemmingen voor kerk of tuin, voor externe doelgrepen (D5 en D6)

Wensdoel D7 is meegenomen door de werkgroep van lijn A (Ontmoeting).

De werkgroep heeft zich voor haar taak ook beraden op de vraag ‘Wat zeggen deze wensdoelen over het verlangen van de Keizersgrachtkerk, over ons denken over onze identiteit als kerk?’ Daarover formuleren zij als ‘kortste antwoord’: Gods liefde gestalte willen geven.

Vanuit dit perspectief hebben we als werkgroep de verschillende wensdoelen onderzocht; steeds hebben we gedacht vanuit de volgende vragen:

  • Wat is de behoefte in de buurt, of bij de doelgroep? Welke noden zijn er? Wat is de toegevoegde waarde van dit wensdoel voor de buurt waarin de Keizersgrachtkerk staat?
  • Wat beoogt de Keizersgrachtkerk, wat is onze missie? En wat kunnen we bieden?

Dat wil zeggen dat elk contact met een externe organisatie of partner eigenlijk begint met de vraag: Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de wensdoelen heeft de werkgroep verschillende deskundigen van binnen en uiten de gemeente geraadpleegd. In het verslag wordt dat uitgebreid verantwoord.