Samenvattende overzichten

Op basis van de verslagen van de vier werkgroepen is een samenvattend overzicht gemaakt, zoveel mogelijk volgens het stramien van de vijf eerdergenoemde vragen:

  • Waar waren we ook al weer gebleven in het proces van KGK 2030?
  • Hoe hebben de werkgroepen het aangepakt?
  • Wat zeggen de werkgroepen over de wensdoelen?
  • Waar moeten we nu uit gaan kiezen?
  • Wat is de rol van de nieuwe dominee?

Uiteraard vallen daarbij details weg, vandaar dat de complete verslagen ook toegankelijk gemaakt zijn.

Als gekozen wordt welke wensdoelen gerealiseerd gaan worden, zullen bij die realisatie de volledige adviezen van de werkgroepen het uitgangspunt vormen.