Klimaatavond in de Tuinzaal: Vernieuw je wereld!

Datum
donderdag 16 november 2017 19:30 - 21:30
Url
https://www.truetickets.nl/e/11429/

Beschrijving

Klimaatavond: Vernieuw je wereld!

Donderdag 16 november organiseren Micha Nederland en de Groenekerkenactie in onze kerk een inspirerende avond rondom het thema 'Vernieuw je wereld'.
Deze avond is onderdeel van 3 bijeenkomsten, bedoeld voor kerkgangers die aan de slag willen om kerk en omgeving te verduurzamen. Thema is: 'Vernieuw je wereld! En ga deze avond naar huis met tips voor een eerlijke en duurzame levensstijl die je zélf kan toepassen én met jouw hele gemeente!'

Op 16 november komt aan de orde hoe je met eerlijk consumptiegedrag jouw wereld kan verbeteren.
Ons consumentengedrag zal centraal staan. Vragen komen langs als:
Hoe wordt ons eten eigenlijk geproduceerd? Wat gebeurt er met ons voedsel voor het eten op ons bord is beland? Wie zijn de telers, de verhandelaars, de supermarkten? Wat zijn hun belangen? En hoe kunnen we als consument meewerken aan eerlijke lonen en gezonde voeding? En ook: hoe zorg je er in onze overvolle, aantrekkelijk-uitgestalde winkels voor, dat je niet meer koopt dan nodig is? Kortom: hoe kan je als consument bijdragen aan een duurzame voedselketen?

Op deze avond delen kerken hun praktijkverhalen en er vindt zelfs duurzaam speeddaten plaats om met elkaar door te praten over de vraagstukken van de avond. Dus ook de ervaringen van de Keizersgrachtkerk worden op prijs gesteld! Uiteraard ontbreekt de muziek niet. Het optreden wordt gegeven door Schrijvers voor Gerechtigheid in samenwerking met Amanda Lock.

Waar en Wanneer?
Dinsdag 7 november, Pakhuis de Regâh, Den Haag
Donderdag 16 november, Keizersgrachtkerk Amsterdam
Donderdag 23 november, Sociëteit NSEde, Ede.

Kaarten kosten 5 euro.
Klik hier om kaarten te reserveren: https://www.truetickets.nl/vernieuw-je-wereld en https://www.truetickets.nl/e/11429/

Waarom doen Tear en Micha dit?
'Wij geloven dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn. Elke daad van recht die je hier doet, helpt iemand ver weg zelf op te staan uit armoede en onrecht. Daarbij gaat het altijd om de situatie ver weg én dichtbij. Want je kunt niet om je naaste ver weg geven zonder daarbij ook je naaste dichtbij te helpen. De avonden worden georganiseerd om sociale gerechtigheid, ecologische gerechtigheid en economische gerechtigheid meer voet aan de grond te laten krijgen.
We geloven dat kerken alles in huis hebben om een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. Als Micha Nederland en GroeneKerkenactie (Tear and KerkInActie) willen we kerken in deze ondersteunen, inspireren en versterken'.

Hoe krijg je kerken zo ver dat ze mee doen aan duurzaamheid?

Onlangs studeerde Emma Tomassen af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met een scriptie ' Getting churches engaged in sustainable practices': hoe krijg je kerken zo ver dat ze mee doen aan duurzaamheid? Zij interviewde veel kerk-mensen, oa 'onze' Janne van den Akker. Een korte weergave van deze prachtige scriptie!

Emma Tomassen stelt dat je toch eigenlijk zou moeten veronderstellen dat kerken voorop lopen als het gaat om duurzaamheid en behoud van de aarde. Want als je ervan uitgaat dat het leven van God gegeven is, dan wil je toch ook dit leven doorgeven en mogelijk maken voor anderen en voor latere generaties. Maar, constateert zij: gek genoeg is dat nog maar heel mondjesmaat het geval. Veel evangelicale en meer orthodoxe kerken menen dat de aarde moet bewerkt en gebruikt en niet per se beschermd. Zij zien de aarde en de dieren eerder als een geschenk van God aan de mensen, dat door mensen moet worden beheerd. Soms zien kerken hun taak meer liggen in de relatie tussen God en mens ondersteunen, het evangelie brengen. Daarnaast zijn er heel veel zaken voor een kerkelijke gemeente om je voor in te zetten. Ook zijn ze vaak bang voor 'linkse' geluiden. Maar misschien is wel de grootste belemmering om bijvoorbeeld 'Groenekerk' te worden, dat het veel tijd en inzet kost.

Maar: kerken beginnen te veranderen. Ze staan steeds meer positief tav duurzaamheid. Men wil niet meer leven ten koste van andere mensen elders in de wereld of komende generaties. Men voelt zich aangesproken door de nieuwsberichten, morele aansporingen als Laudatio Si van paus Benedictus, liefde voor de natuur, of levend vanuit Gods liefde.
Soms zijn er financiele impulsen om Groenekerk te worden. Zonnepanelen worden dan gezien als een besparing van de uitgaven. Onder de titel 'Meer groen met minder poen'.
Maar de bijbel en het evangelie van Jezus worden het vaakst genoemd als motivatie om mee te doen met het groene denken binnen de Kerk. De focus die in de bijbel wordt gelegd op gemeenschap, dieren en land, de natuurvoorbeelden die Jezus gebruikt. Maar vooral het gevoel dat we het met elkaar moeten doen en dat kerken werkelijk iets te bieden hebben in de ontwikkeling naar duurzaamheid. Ja, zelfs voorop zouden moeten lopen in het zorg dragen van de aarde. Kerken zouden met elkaar verbonden moeten zijn en elkaar versterken.
Informatie geven aan elkaar blijkt heel bemoedigend te werken: hoe pak je het aan om zonnepanelen op het kerkgebouw te krijgen? Hoe hou je de belangstelling voor duurzaamheid in je gemeente levend? Hoe kan je samen studeren op moeilijke onderwerpen? Welke praktische akties kan je voeren? En hoe hou je hierover contact met de mensen binnen je eigen gemeente?
Maar misschien is wel het belangrijkste wat een van de geinterviewde zei: 'Het belangrijkste is dat het gesprek over dit alles op gang blijft ...'

Groene Bijbel
Op dit moment maakt een 'Groene Bijbel' een rondgang door onze gemeente! In de Groene Bijbel zijn de teksten over de natuur, groen uitgevoerd. Opeens valt op hoeveel 'natuur' er in de bijbel staat! Naast de gewone bijbeltekst zijn er verdiepende artikelen in te vinden over geloof en duurzaamheid. Portretten van min of meer bekende mensen laten zien hoe zij de Bijbel 'groen' vertalen naar het dagelijks leven. Janne van den Akker heeft er voor onze gemeente, een begeleidend schriftje bij gemaakt, waarin je je eigen ervaringen kan opschrijven: Wat doe jij om zo 'groen' mogelijk te leven? Valt dat je moeilijk? Waarover maak jij je bezorgd? Welke mooie natuurplek in de buurt van Amsterdam kan je doorgeven?