Kindernevendienst

Behalve in de zomervakantie zijn tijdens alle zondagmorgendiensten in de Keizersgrachtkerk nevendiensten voor kinderen vanaf 6 (groep 3 basisschool) tot circa 10 jaar.
De kinderen maken het begin van de dienst tot en met het kinderverhaal mee in de ‘gewone’ dienst, en komen vóór de viering als groep weer terug.
Een groepje gemeenteleden zet zich ervoor in om de kinderen in de tussenliggende tijd aangenaam én inhoudelijk bezig te houden. Als het even kan, sluit dit aan op het thema van de dienst van die morgen.