Klimaatavond van 10 oktober 2013.

En wat daarna nog allemaal gebeurde...

De aanwezigen gingen uiteen in 3 groepen, die ieder hebben nagedacht wat zou graag aan zouden pakken in de komende tijd:

Groep 1 heeft zich verdiept in de rechtzaak die Urgenda gaat aanspannen tegen de Staat der Nederlanden. Digitaal hebben we onze handtekening gezet. De Dagvaarding zal op Woensdag 20 november worden ingediend bij de Hoge Raad in Den haag. Urgenda roept op om dat met zoveel mogelijk mensen te doen en vooral met zoveel mogelijk kinderen! Voor meer info: http://www.wijwillenactie.nl/?p=1021

klimaat-gezinDaarnaast heeft deze groep het jaarverslag van de Raad van Kerken bestudeerd op milieu- en klimaat-akties. Omdat deze erg summier waren heeft de groep, aan deze vertegenwoordiger van ook onze kerk naar overheid en media, een brief gestudeerd met het dringende verzoek zich beter te profileren op klimaatgebied.

Groep 2 heeft alle voor-en tegens van zonnepanelen besproken en de mogelijkheid van panelen op dak van de KGK of als dat niet kan, op een andere kerk. Met de optie om deze dan te laten adopteren door gemeenteleden.
Inmiddels heeft Paul Vlaanderen intensief onderzoek gedaan naar zonnepanelen op de kerk. Hij heeft een financiële berekening gemaakt en binnenkort komt iemand van Monumentenzorg kijken of het oude dak hiervoor geschikt is. Er is een brief verstuurd naar het Moderamen van de Wijkraad om hen te informeren en te vragen deze actie te steunen. Gemeenteleden zouden dan financieel mee kunnen participeren: 'Adopteer een zonnepaneel van de KGK"
Paul Vlaanderen heeft eenzelfde plan gemaakt voor de omzetting naar led-verlichting in de kerk. Ook hiervoor zullen gemeenteleden de mogelijkheid krijgen financieel te investeren.

Verder kwam een idee ter tafel in de tuin van de KGK vogelkasten te plaatsen.Vesper met vogelgeluiden en dierengeluiden..

Niet vergeten bij diensten: liturgie vastleggen om andere kerken te inspireren.

Idee: praatcafe's. Kerk kan een 'veilige omgeving' bieden om over een gevoelig thema als klimaatverandering te spreken met elkaar. Kijk bijv. naar het Willem de Zwijgercafe en het Doperscafe van de doopsgezinde kerk. Christiaan van Woerden weet hier meer van.

Idee: organiseren van een repair-cafe in de KGK. Mensen brengen kapotte spullen mee en leren van experts hoe ze te repareren.

Groep 3: (verslag is niet meer te vinden)
Idee: een weggeefboekenkast in de KGK
Zonnepanelen.

Van 28 oktober tot 8 november was de zeven-jaarlijkse vergadering van de Wereldraad van Kerken. Dit keer in Zuid-Korea in Busan. 35 vertegenwoordigers van allerlei Nederlandse kerkelijke organisaties waren daar aanwezig. Voor hun vertrek kregen zij allemaal van onze Klimaat&Geloofgroep een mailing met het dringende verzoek om het onderwerp zoveel mogelijk daar op de agenda te krijgen en om initiatieven tegen de klimaatveranderingen te ondersteunen. Direct al kregen we een aantal mails terug waarin men zei blij te zijn met onze initiatieven en hoopte om in contact te blijven. Het plan is om snel na te denken hoe we deze contacten kunnen vasthouden.

Vanaf de derde week van november beginnen we met de werving voor de 3 kerkdiensten over het 'klimaat' in februari.

Eerstvolgende bijeenkomst:
28 november in de Keizersgrachtkerk, maar dit keer in vergaderzaal 5 aan de Kerkstraat.