Keizersgrachtkerk is Groene Kerk - plannen

Op 3 juli 2016 werd de Keizersgrachtkerk officieel een Groene Kerk. We sluiten ons hiermee aan bij de Groene Kerkencampagne van Kerk in Actie en Tear. Om Groene Kerk te worden moet je als gemeente vertellen wat je al aan “groene” activiteiten hebt uitgevoerd (en dat wordt breed opgevat, inclusief zaken als Fair Trade) maar vooral wat je van plan bent het komende jaar te gaan doen. Bij onze plannen (zie onder) hebben we de nadruk gelegd op het thema Geld, maar we willen nog wel wat meer gaan doen dan dat.

De eerste bijeenkomst over geld zal zijn in januari 2017; dan komt een medewerker van Amnesty ons bijpraten over de Eerlijke Bankwijzer die dan net een update heeft gehad. Datum volgt nog.

De Klimaat & Geloof-groep fungeert nu dus ook als Groene Kerk-werkgroep, dat leek ons wel zo praktisch. Iedereen die ideeën heeft voor activiteiten die binnen het Groene Kerk-thema vallen is van harte welkom om Janne van den Akker, Elske Scholte of Christien Visch eens aan te spreken. Per mail kan ook: janne_akker <at> hotmail.com.

De tekst zoals we die op de website www.groenekerk.nl hebben laten zetten:

Wat we gaan doen
Na het installeren van zonnepanelen op de kerk in het afgelopen seizoen (2015 / 2016), willen we in het komende seizoen meer studeren op ‘geld’ d.w.z. op de financiële wereld, ‘groene’ beleggingen, en hoe je voorkomt dat je in fossiele brandstoffen investeert. Als kerkelijke gemeente willen we stimuleren dat de landelijke kerk en PKA ‘fossielvrij’ worden.

Wat deden we al
Onze gemeente heeft een jarenlange traditie van groen denken: er is vanaf de jaren ’80 een milieugroep geweest (kritisch inkopen, geen producten die slecht zijn voor het milieu). Sinds 3 jaar hebben we de Klimaat & Geloofgroep. De aandacht nu ligt meer op maatregelen ter voorkoming van klimaatverandering. Gezien de gevolgen van klimaatverandering voor ‘arme landen’ en toekomstige generaties is het klimaatvraagstuk voor ons een kwestie van rechtvaardigheid. Vanuit de Klimaat & Geloofgroep stelden we in 2015 al vragen aan de landelijke kerk over het kerkelijk beleid t.a.v. beleggen in de fossiele brandstof-industrie.
In de afgelopen jaren organiseerde de groep verder avonden met sprekers over klimaatverandering, biodiversiteit, transitie naar duurzamere maatschappij, enz. In september 2014 werd een interreligieuze klimaatmars georganiseerd die zich voegde bij Amsterdamse People’s Climate March.
In 2015 deed men mee aan de klimaatloop van Nederlandse kerken (die vooraf ging aan de klimaatconferentie in Parijs). In 2016 was de klimaatgroep betrokken bij de acties om voor de Keizersgrachtkerk 21 zonnepanelen aan te schaffen. Die actie werd in juni 2016 met succes afgerond.