Praktische informatie Klimaatmars (10 maart)

1 maart 2019

Geachte lezer,
In dit bericht vindt u nadere informatie over de Klimaatmars op 10 maart.
Deze mars is georganiseerd om onze regering te vragen om echte en ook eerlijke klimaatregelen. Zoals u weet is het overleg hierover stuk gelopen. Echte aanpak wordt op de lange baan geschoven. En dat terwijl juist nu wat gedaan moet worden aan de enorme uitstoot van CO2, in de industrie, in het verkeer, in de landbouw. Ja, en ook bij de consument.

Iedereen wordt uitgenodigd om naar de Dominicus-kerk te komen:
Spuistraat 12, 1012 ST Amsterdam.
Om 12.15 uur.
Hier worden we verwelkomd door Eva Martens, pastor Dominicuskerk. We krijgen uitleg over de gang van zaken, horen woorden van Paus Franciscus uit Laudato Si van bisschop Jan Hendriks, (hulpbisschop Haarlem-Amsterdam) en bidden om een zegen voor onderweg met ds René Reuver (scriba van de PKN). Ook Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland verleent zijn medewerking.
Daarna vertrekken we naar de Dam. Voorop gaat ons spandoek met de woorden : “Met heel je hart, Met heel je ziel, Met heel je verstand “ .
Het is natuurlijk prima als u zelf ook spandoeken of borden met mooie teksten meeneemt.
Mocht u niet op tijd in de Dominicuskerk kunnen zijn, vraag dan op de Dam aan mensen van de organisatie in welk vak wij staan opgesteld. Als u ons niet vindt, is het leuk als u herkenbaar bent als “horend bij de groep gelovigen”.

Als het niet lukt om te komen, zou u dan toch bij ons willen zijn door er op de een of andere manier aandacht aan te besteden in uw viering op 10 maart? Er is een ontwerp gemaakt met suggesties voor een klimaatviering, deze kunt u vinden op de website van Groenekerken.nl

Verder wensen we u veel plezier en inspiratie toe bij de organisatie, we hopen dat het lukt om met velen te komen.

Hartelijke groet,
Hanna van der Horst en Elske Scholte,
namens de “Groene Kerken” en de Coördinatie Klimaatmars 10 maart