“Het kan, als je het wilt” - een avond over duurzame energie, met Dennis van Berkel van Urgenda, 15 mei 2014

het kan...Draait Nederland al in 2030 helemaal op duurzame energie in 2030? Het moet, vanwege klimaatverandering. Maar veel beter nieuws is: het kan, als je het wilt! Dat zegt Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Met deze prikkelende boodschap (want wie wil zoiets nou niet?) presenteerde Urgenda kort geleden een nieuw rapport vol met heel concrete stappen die ieder van ons kan zetten.

Op donderdagavond 15 mei wasUrgenda-medewerker Dennis van Berkel te gast in de Keizersgrachtkerk, om dit inspirerende rapport toe te lichten en vragen te beantwoorden. Led-lampen, minder vlees, autodelen… Volgens Dennis zijn dat geen druppels op de gloeiende plaat, maar essentiële acties die de samenleving “van onderop” doen veranderen in een duurzame samenleving. Al die huis-, tuin- en keuken-acties bij elkaar zorgen voor een opgebouwde druk op bedrijven en de overheid, waardoor zij uiteindelijk wel moéten veranderen. Ga maar na, als straks iedereen zonnepanelen op zijn dak heeft, dan kunnen de fossiele energiebedrijven niet doorgaan alsof er niets aan de hand is.

Bekijk hier het Urgenda-rapport: http://www.urgenda.nl/rapport2030/

Klimaat en geloofgroep 10 oktober

Op donderdag 10 oktober komt de Klimaat & Geloofgroep van de PKA bij elkaar, om de politiek te mobiliseren om meer daadkracht te tonen in het werken aan oplossingen voor de klimaatcrisis. Daarnaast zal nagedacht worden over de mogelijkheden van duurzame veranderingen in de eigen leefomgeving.
Iedereen is van harte welkom!

Donderdag 10 oktober, 20.00 uur in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam

Oprichting Klimaatgroep

In april 2013 is de Klimaatgroep van de Keizersgrachtkerk van start gegaan...
Gewoon aan de keukentafel bij een van ons. We spraken met elkaar over onze zorgen: over smeltend ijs, milieuverslechtering en toename van CO2-gassen.
Waar begin je in de veelheid van informatie en hoe lukt het om dan toch ook enigszins monter te blijven? Gelukkig behoort Janne van den Akker tot onze groep. Janne is milieuwetenschapper en werkt bij IMSA, een denktank op milieugebied.
Zij raadde ons aan te kijken naar een Ted-Ex-lezing van David Roberts, waarin hij vertelt dat alle landen in Europa in hun CO2-uitstoot streven naar een verhoging van niet meer dan 2 graden tot het jaar 2020. Want dat cijfer van 2 graden wordt algemeen gezien als het absolute maximum voor desastreuze veranderingen in de klimaatstromen.
David Roberts zegt dat die 2 graden bij lange na overschreden zullen worden: we gaan toe naar een verhoging van 6 graden! Dat zal verwoestijning van grote delen van de aarde tot gevolg hebben, gebrek aan voedsel en oorlogen om water en brandstof en een vergroting van de kloof tussen rijken en armen. ((Kijk en luister hier naar de lezing))
Angstaanjagende beelden zijn het...
Een toekomst die je niet wilt zien, die je niet tot je durft te laten doordringen.
We stelden onszelf de vraag of niet juist christenen, die zich geïnspireerd weten door woorden van een God die zegt dat Hij 'niet laat varen het werk van Zijn handen' en zijn belofte van een onopgeefbare verbond met mensen, niet juist de moed zouden moeten vinden om NIET weg te kijken. Om na te denken over een andere levensstijl.
Op welke manier kunnen wij, kleine mensenkinderen in Amsterdam, iets doen aan deze problematiek? Op welke manier kunnen we onze levensstijl aanpassen? Hoe kunnen we politieke druk uitoefenen? Hoe kunnen we stilte vinden, aandacht en geduld en de overtuiging dat het leven altijd gevierd moet blijven worden, ondanks verschrikkelijke toekomstbeelden?
Over deze vragen wil de 'klimaat en geloof-groep' zich buigen.
Marjan Bosch maakte inmiddels een Facebook-groep aan. Daar staat veel informatie te lezen.

  • 1
  • 2