Wat is de Klimaat en Geloofgroep

klimaatgroep1Het klimaat verandert. Als we als mensen geen drastische actie ondernemen dreigen grotere droogtes, overstromingen en ander extreem weer hele regio's onleefbaar te maken. De oprichters— drie vrouwen die elkaar kennen uit de Keizersgrachtkerk- gemeente — maken zich daar grote zorgen over, en vinden dat er juist ook in de kerk meer aandacht mag komen voor klimaat.
Veel mensen denken liever niet na over klimaatverandering. Omdat ze het gevoel hebben dat ze er toch niets aan kunnen doen, en omdat het hen moedeloos
maakt. Anderen zeggen te vertrouwen op Gods belofte dat "het uiteindelijk goed zal komen", of op de menselijke vindingrijkheid. Behoorlijk wat mensen betwijfelen ook of het klimaatprobleem echt bestaat. Nu zijn er natuurlijk genoeg schandalen geweest om sceptisch te worden over de transparantie en motivatie van sommigen in de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap: noem Diederik Stapel, paardenvlees, of Monsanto's gentech-lobby. En roept de milieubeweging niet al veertig jaar dat het he-le-maal fout gaat met onze Aarde? Die ramp kwam toch ook niet?
Klopt. En dat is precies de tragische situatie waarin we ons nu bevinden. Na waarschuwingen van de Club van Rome in de jaren zeventig werd een aantal milieuproblemen effectief aangepakt en bleef een ecologische ramp voorlopig uit.
Intussen gingen sommige bedrijven, politici en zelfs wetenschappers voor het grote geld, en verspeelden door allerlei schandalen het vertrouwen van burgers.
En dan komt de boodschap dat we een groot klimaatprobleem hebben. Slechte timing! Door het gebrek aan vertrouwen en het uitblijven van eerder voorspelde
ecologische ineenstorting reageren we met cynisme, twijfelen en nietsdoen. Toch meent 97% van de klimaatwetenschappers dat de mens de hoofdoorzaak is van
de klimaatverandering, en zijn de negatieve effecten in verschillende werelddelen nu al te voelen — oogsten mislukken door droogte en brand, moessonregens gedragen zich onvoorspelbaar, Noordpoolijs smelt razendsnel.
Vanuit de Keizersgrachtkerk zijn we daarom een klimaatgroep gestart, waarbinnen we willen leren, informeren en actie ondernemen. We nodigen mensen uit andere wijkgemeenten van harte uit om aan te haken en hebben ons daarom Klimaat&Geloofgroep Amsterdam genoemd.
Waarom organiseren we dit binnen de kerk? Ten eerste omdat klimaatverandering de armste, kwetsbaarste mensen éérst raakt. Klimaat is geen "milieuprobleem" maar een sociaal probleem. Op dit moment zet de kerk zich in voor zaken als voedselhulp of vluchtelingenwerk. Actie tegen klimaatverandering - die anders tot nog veel meer hongerigen en vluchtelingen zal leiden — is dan wel zo effectief.
Ten tweede roept klimaatverandering ook theologische vragen en geloofsvragen op. Toekomstbeelden waarin
de helft van de wereld onbewoonbaar wordt... waar is God in dit alles? Waar halen wij hoop en moed vandaan? Wat mogen we bidden? Als je met anderen je zorgen deelt, ben je dan bezig met onchristelijke angstzaaierij of juist met zorg voor de schepping? De manier waarop iemand omgaat met klimaatverandering wordt mede bepaald door het beeld dat zij of hij heeft van God. Een gesprek over klimaat wordt daardoor soms vanzelf een geloofsgesprek. Dat gesprek willen we ook op gang brengen. In 2008 is er in de Raad van Kerken kortstondig aandacht geweest voor klimaat met een goed, diepgaand manifest:
www.raadvankerken.nl/fman/861.pdf.
Onze groep start op 10 oktober. Waarschijnlijk kiezen we een concreet actiepunt — bij het schrijven van dit stuk beraden we ons daarover — aan de hand waarvan we verder in de klimaat-informatie kunnen duiken. In de Keizersgrachtkerk organiseren we in februari een serie diensten rondom klimaatverandering; de voorbereidingsgroep hiervan staat ook open voor iedereen.
Meedenken? Meedoen? Fijn! Neem contact op of bezoek een van de bijeenkomsten. Houd www.keizersgrachtkerk.nl/klimaatgroep in de gaten voor aankondigingen, of bezoek onze Facebookpagina voor inhoudelijke klimaatinformatie.

Oprichting Klimaatgroep

In april 2013 is de Klimaatgroep van de Keizersgrachtkerk van start gegaan...
Gewoon aan de keukentafel bij een van ons. We spraken met elkaar over onze zorgen: over smeltend ijs, milieuverslechtering en toename van CO2-gassen.
Waar begin je in de veelheid van informatie en hoe lukt het om dan toch ook enigszins monter te blijven? Gelukkig behoort Janne van den Akker tot onze groep. Janne is milieuwetenschapper en werkt bij IMSA, een denktank op milieugebied.
Zij raadde ons aan te kijken naar een Ted-Ex-lezing van David Roberts, waarin hij vertelt dat alle landen in Europa in hun CO2-uitstoot streven naar een verhoging van niet meer dan 2 graden tot het jaar 2020. Want dat cijfer van 2 graden wordt algemeen gezien als het absolute maximum voor desastreuze veranderingen in de klimaatstromen.
David Roberts zegt dat die 2 graden bij lange na overschreden zullen worden: we gaan toe naar een verhoging van 6 graden! Dat zal verwoestijning van grote delen van de aarde tot gevolg hebben, gebrek aan voedsel en oorlogen om water en brandstof en een vergroting van de kloof tussen rijken en armen. ((Kijk en luister hier naar de lezing))
Angstaanjagende beelden zijn het...
Een toekomst die je niet wilt zien, die je niet tot je durft te laten doordringen.
We stelden onszelf de vraag of niet juist christenen, die zich geïnspireerd weten door woorden van een God die zegt dat Hij 'niet laat varen het werk van Zijn handen' en zijn belofte van een onopgeefbare verbond met mensen, niet juist de moed zouden moeten vinden om NIET weg te kijken. Om na te denken over een andere levensstijl.
Op welke manier kunnen wij, kleine mensenkinderen in Amsterdam, iets doen aan deze problematiek? Op welke manier kunnen we onze levensstijl aanpassen? Hoe kunnen we politieke druk uitoefenen? Hoe kunnen we stilte vinden, aandacht en geduld en de overtuiging dat het leven altijd gevierd moet blijven worden, ondanks verschrikkelijke toekomstbeelden?
Over deze vragen wil de 'klimaat en geloof-groep' zich buigen.
Marjan Bosch maakte inmiddels een Facebook-groep aan. Daar staat veel informatie te lezen.

  • 1
  • 2