Vluchtelingen

Tot eind 2019 was onze Diaconie nauw betrokken bij de opvang van een groep van ongeveer 40 vluchtelingen zonder papieren van voornamelijk ten onrechte afgewezen Eritreeërs, waarvan ongeveer éénderde vrouwen. De groep had opvang in een leeg kantoorgebouw in Duivendrecht met toestemming van de eigenaar, maar het gebouw is niet langer beschikbaar en de groep heeft zich moeten verdelen. Een klein deel heeft opvang van gemeente of hulporganisaties, een groot deel slaapt in gedoogde kraakpanden en bij vrienden.
Veel van hen hebben zware trauma's opgelopen en lijden aan ptss. Hoewel ze deel willen nemen aan het 'Programma voor Ongedocumenteerden' van de gemeente Amsterdam en ze zijn ingeschreven, heeft het grootste deel geen vast onderdak of financiële steun van de gemeente.
Wij steunen nog steeds waar nodig en mogelijk financieel, bijvoorbeeld reiskosten naar advocaat of steun bij de kosten voor DNA-test e.a. En een aantal gemeenteleden is 'buddie' en steunt moreel en begeleidt naar medische instanties of psychologische hulp.