• dromen realiseren

DROMEN REALISEREN

Samenvattend overzicht van uitgewerkte wensdoelen en te maken keuzes op weg naar de Keizersgrachtkerkgemeente in 2030

  • Welke dromen voor de kerk van de toekomst gaan we proberen te realiseren? Dat is de vraag waar we als Keizersgrachtkerkgemeente een antwoord op moeten geven.

Voortbouwen op wat er aan goeds gebeurt

Begin 2020 is de Keizersgrachtkerkgemeente begonnen met ‘KGK 2030’. Een traject om de Keizersgrachtkerkgemeente toekomstbestendig te maken. Daarbij hebben we gewerkt volgens de methode van de ‘waarderende gemeenteopbouw’: uitgaan van wat er goed is en wat je wilt behouden en versterken. Bij alle voorstellen voor verandering hieronder en op de volgende bladzijden zou je bijna denken dat alles anders moet omdat we ontevreden zijn. Maar niets is minder waar. Laten we steeds voor ogen houden: we bouwen voort op wat er aan goeds in onze gemeente gebeurt.

Want er wordt nogal het een en ander voorgesteld: de kerk veel vaker open, een glazen wand tussen portaal en kerkzaal, veel meer jongeren in de kerk, een andere rol voor de zanggroep, basisscholen op bezoek, maaltijden voor de hele buurt … Enthousiaste plannen waar we een mooie keus uit kunnen maken.

Stap 4 van 5

We zijn inmiddels bezig met stap 4 van de waarderende gemeenteopbouw: Met elkaar de voorwaarden vaststellen voor realisering van de dromen. Daarna komt de laatste stap, stap 5: Sluit een verbond … en aan de slag. Vier werkgroepen hebben zich over die voorwaarden voor het realiseren van de dromen gebogen. Hieronder worden hun bevindingen samengevat.

Lees verder: