Achter de dijken

Keizersgrachtkerk op tv

In de televisieserie 'Achter de dijken' onderzoekt Leo Blokhuis op welke manier ons koningshuis, de politiek en het calvinisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de aflevering 'God, Nederland en Oranje' van 15 september 2017 kwam de Amsterdamse dominee Abraham Kuyper uitgebreid aan bod. Kuyper was in 1879 de grondlegger van de eerste

moderne politieke partij in Nederland, de ARP, en speelde een belangrijke rol in de verandering van de politiek in Nederland. Hij was in 1892 bovendien een van de grondleggers van de Gereformeerde Kerken in Nederland, nadat hij in 1886 'de Doleantie', een afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk, leidde.
In 1888 werd in opdracht van de dolerende gemeente waar Kuyper predikant was, de Keizersgrachtkerk gebouwd. In deze Keizersgrachtkerk is een gedeelte van de aflevering van 'Achter de dijken' over Abraham Kuyper opgenomen.

Het gedeelte over Kuyper begint ongeveer na 20:50 minuten.