Kunst in de kerk: Hedendaagse iconen

Tot begin januari 2016 hangen in de tuinzaal hedendaagse iconen van Wasili Wasin. Wasili Wasin is een Russische kunstenaar. Zijn werk weerspiegelt in zekere zin de positie van de moderne mens (al dan niet gelovig): enerzijds is er soms starre traditie waaraan hij schatplichtig is, anderzijds is er de omringende wereld, die zo snel verandert dat de traditionele opvattingen en beelden niet meer lijken te passen. De opdracht is om een eigen mix te maken van

oud en nieuw. Dat geldt voor een eigentijdse verbeelding en vormgeving van het geloof, maar ook voor de inhoud van het geloven.

Wasili Wasin combineert de visie en technieken van de moderne mens met de oude, traditionele Wasili Petrustechnieken van de Russische iconenschilders. Hij plaatst zich zowel nadrukkelijk in de traditie van iconenschilders als in de rol van modern kunstenaar, die een vrij en onorthodox gebruik van materialen maakt. Hij houdt zich strikt aan de regels over wie wel en niet op iconen mogen worden afgebeeld, maar gebruikt knoesten en gaten in de houten ondergrond als sculpturale elementen. Wasin is, als modern mens, voortdurend in beweging: zijn manier van iconen schilderen ontwikkelt zich nog steeds. Zijn doel blijft evenwel de toeschouwer in contact te brengen met het geheim, het oerbeeld waar de icoon een beeld van is.

Meer informatie over Wasili Wasin en zijn werk is te vinden op www.wasili.nl

Voor informatie over deze en andere tentoonstellingen in het kader van 'Kunst in de kerk' kunt u terecht bij Agnes Vlaanderen-Jansen (tel. 0346-241617) of Jan Boudewijn (tel. 06-81873940).