Gebruiksplannen m.b.t. coronamaatregelen

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan heeft de Wijkraad van de Keizersgrachtkerk in overleg met o.a. de Steungroep Kosterij en de Werkgroep Morgendiensten maatregelen vastgesteld en gebruiksplannen opgesteld voor het gebruik en de verhuur van de diverse ruimtes in de Keizersgrachtkerk. Deze documenten worden steeds geactualiseerd op basis van geldende maatregelen en richtlijnen van de overheid/RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland.

De volgende gebruiksplannen zijn opgesteld:

N.b.: 15 december - vanwege de huidige lockdown zijn de onderstaande gebruiksplannen momenteel niet geldig. Bijeenkomsten en activiteiten zijn ofwel geannuleerd of vinden online plaats. Ook kerkdiensten kunnen op dit moment alleen online meegevierd worden.