Gebruiksplannen m.b.t. coronamaatregelen

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan heeft de Wijkraad van de Keizersgrachtkerk in overleg met o.a. de Steungroep Kosterij en de Werkgroep Morgendiensten maatregelen vastgesteld en gebruiksplannen opgesteld voor het gebruik en de verhuur van de diverse ruimtes in de Keizersgrachtkerk. Deze documenten worden steeds geactualiseerd op basis van geldende maatregelen en richtlijnen van de overheid/RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland.

De volgende gebruiksplannen zijn opgesteld: