Kerkdiensten tijdens lockdown?

Ook de diensten in de Keizersgrachtkerk zullen tot nader order helaas alleen online mee te vieren zijn. Alleen zij die als uitlegger, liturg, muzikant enz. een actieve rol hebben, en bij uitzondering enkele speciale genodigden, zullen in de kerk aanwezig kunnen zijn.
Bij uitzondering kan een dienst als 'speciale dienst' worden aangemerkt. In zulke diensten is er in de kerk plaats voor een (beperkt) aantal kerkgangers. Deze diensten zullen als zodanig worden aangekondigd en voor deze diensten zal het reserveringssysteem worden gehanteerd.

Natuurlijk zijn alle diensten live mee te vieren via de live stream van de Keizersgrachtkerk.
Van harte welkom!

Gelden er nog corona-maatregelen?

Onze kerkdiensten: nog een paar aandachtspunten
Het goede nieuws is dat er niet meer gereserveerd hoeft te worden! We vragen wel om een zekere afstand (ongeveer 1 meter) te houden van elkaar als men plaats neemt in de banken (uitgezonderd leden uit één huishouden). Doe dat ook bij het verlaten van de kerkzaal.
Er wordt ruimte gegeven aan mensen die liever 1,5 m afstand houden, daarvoor wordt de achterste helft van de linkerzijde van de kerkbanken gereserveerd, gerekend vanaf preekstoel (doopkleedkant).
Leden van de zanggroep staan op afstand van elkaar.

Het vieren van brood en beker en collecteren blijft voorlopig gehandhaafd zoals dit gebeurt vanaf maart 2020. Er wordt naar gekeken hoe we ook deze delen van de dienst weer fysiek kunnen doen.

Het koffiedrinken
Ook in de tuinzaal wordt gevraagd om een zekere afstand (ongeveer 1 meter) te houden van elkaar en om zoveel mogelijk te blijven zitten. De koffie en thee worden geserveerd.
In zaal 6 worden kannen koffie en thee neergezet voor mensen (maximaal 6) die graag 1,5 m afstand houden.

Vergaderingen
We vragen om een zekere afstand (ongeveer 1 meter) te houden (uitgezonderd leden uit één huishouden).

Tenslotte
Er wordt gevraagd om bij klachten die mogelijk duiden op een corona-infectie niet naar de kerk te komen. Mensen die niet gevaccineerd zijn vragen we om zich te laten testen/een zelftest te doen voordat ze naar de kerk komen.