Gelden er nog corona-maatregelen?

Onze kerkdiensten: nog een paar aandachtspunten
Het goede nieuws is dat er niet meer gereserveerd hoeft te worden! We vragen wel om een zekere afstand (ongeveer 1 meter) te houden van elkaar als men plaats neemt in de banken (uitgezonderd leden uit één huishouden). Doe dat ook bij het verlaten van de kerkzaal.
Er wordt ruimte gegeven aan mensen die liever 1,5 m afstand houden, daarvoor wordt de achterste helft van de linkerzijde van de kerkbanken gereserveerd, gerekend vanaf preekstoel (doopkleedkant).
Leden van de zanggroep staan op afstand van elkaar.

Het vieren van brood en beker en collecteren blijft voorlopig gehandhaafd zoals dit gebeurt vanaf maart 2020. Er wordt naar gekeken hoe we ook deze delen van de dienst weer fysiek kunnen doen.

Het koffiedrinken
Ook in de tuinzaal wordt gevraagd om een zekere afstand (ongeveer 1 meter) te houden van elkaar en om zoveel mogelijk te blijven zitten. De koffie en thee worden geserveerd.
In zaal 6 worden kannen koffie en thee neergezet voor mensen (maximaal 6) die graag 1,5 m afstand houden.

Vergaderingen
We vragen om een zekere afstand (ongeveer 1 meter) te houden (uitgezonderd leden uit één huishouden).

Tenslotte
Er wordt gevraagd om bij klachten die mogelijk duiden op een corona-infectie niet naar de kerk te komen. Mensen die niet gevaccineerd zijn vragen we om zich te laten testen/een zelftest te doen voordat ze naar de kerk komen.