Beroepingswerk

In 2021 is de Keizersgrachtkerkgemeente, na het emeritaat van haar vorige predikant, op zoek gegaan naar een nieuwe predikant. Inmiddels is deze zoektocht met succes afgesloten: in januari zal de nieuwe predikant haar intrede doen.

Een nieuwe predikant!

Ds Annelies Jans te Apeldoorn heeft het beroep van onze gemeente aanvaard!

Nadat in de gemeentevergadering van 5 september bijna unaniem voor het beroepen van Annelies was gestemd, is op zaterdag 11 september een vertegenwoordiging van de Wijkraad naar haar huisadres in Apeldoorn afgereisd en is het beroep uitgebracht. Het werd direct door Annelies aanvaard!
Tot het eind van het jaar zal Annelies in Apeldoorn blijven, zodat ze daar haar werk als wijkpredikant in haar huidige wijkgemeente op een goede manier kan afsluiten. Op 1 januari zal zij dan in de Keizersgrachtkerk kunnen beginnen.
En er is ook al een woning voor Annelies en haar gezin beschikbaar: in Nieuw West is recent een pastorie van een andere wijkgemeente vrijgekomen, waar zij graag gebruik van maken. In de komende periode zal deze worden opgeknapt.
Het is de bedoeling dat Annelies in de dienst op 23 januari 2022 in de Keizersgrachtkerk intrede zal doen en zij en haar gezin feestelijk in onze gemeente welkom geheten zullen worden.

Beroepingsprocedure

In het najaar 2020 is een voorbereidende commissie (vbc) aan het werk gegaan om een procedure vast te stellen en een beroepingscommissie samen te stellen die het beroepingswerk om tot de aanstelling van een nieuwe predikant te komen kan gaan uitvoeren. Deze vbc, bestaande uit Anje van der Heide, Marjolijn Nanninga, Martine Koedijk en Ineke Visser, zocht een voorzitter en mensen die passen bij:

De beroepingscommissie stelt zich voor

In het voorjaar van 2021 is de beroepingscommissie aan de slag gegaan. Wie zijn de mensen in deze beroepingscommissie en door wie worden ze geadviseerd? De KidS-redactie vroeg in maart alle commissieleden zich voor te stellen en te vertellen met welke blik zij plaats nemen in de commissie.

De verkiezing van een nieuwe predikant: hoe gaat dat?

In de Keizersgrachtkerk is al jaren de praktijk dat de leden van de gemeente een stem hebben. We streven naar een brede participatie van leden in onze kerkelijke structuur. Die beginselen passen we ook toe bij het beroepen van een nieuwe predikant, nadat onze vorige predikant met emeritaat (lees: pensioen) ging. De wijkraad heeft besloten dat alle betrokken mensen bij onze gemeente kunnen meedoen in de keuze van de nieuwe predikant.
Natuurlijk is daar al een heel proces aan vooraf gegaan. De beroepingscommissie is vanaf maart dit jaar bezig om een predikant te zoeken die bij onze gemeente past. In juli heeft zij aan de wijkraad een predikant voorgedragen. De wijkraad heeft onder dankzegging aan de commissie de voordracht overgenomen.

Maar de keuze van een predikant is niet alleen een zaak van de wijkraad. Daarvoor gelden ook regels die op landelijk niveau (de kerkorde van de PKN) en op stedelijk niveau (PKA) zijn vastgelegd. Binnen die regels heeft de wijkraad het volgende besloten:

Op zondag 5 september

Plaatselijke regeling

van de gemeente van de Keizersgrachtkerk ten aanzien van de verkiezing van een predikant, waarop een beroep wordt uitgebracht.

Stemming over de voorgedragen kandidaat of kandidaten

Hieronder volgt een procedure waarvan het uitgangspunt is: er kan een 'fysieke' bijeenkomst gehouden worden in de kerk, een gemeentevergadering.

Voorafgaande aan de stemming over een kandidaat of twee kandidaten presenteren de kandidaat of kandidaten zich, zodat de gemeente behalve een terugkoppeling van de beroepingscommissie ook de kandidaat of kandidaten kan aanhoren. Zij/hij vertelt iets over zichzelf en zijn/haar werk als predikant. Er wordt beperkt mogelijkheid gegeven tot vragen stellen.