In memoriam

Bernard Rootmensen

bernard rootmensenWoensdag 29 mei 2013 is Ds. Bernard Rootmensen overleden. Bernard heeft in de jaren 70 als assistent van Eduard Pijlman aan de wieg gestaan van de gemeente zoals we die nu kennen. Later was hij als studentenpastor opnieuw verbonden aan de Keizersgrachtkerk. Bernard verzorgde jaren lang maandelijks de uitleg en tafelviering in onze diensten. Inspirerend en troostend, humoristisch en verhelderend wist hij het maatschappelijk met het persoonlijke te verbinden.
We bewaren vele herinneringen aan Bernard. Zijn aanwezigheid in ons midden heeft onze traditie onvergetelijk verrijkt. Vandaar dit kleine 'monument'op deze website.

Lees hier een interview met Bernard, ter gelegenheid van zijn afscheid in 2004.

Lees hier een artikel in de Nieuwe Koers, over de theologie van Bernard Rootmensen.

Lees hier het In Memoriam in het Fries Dagblad van 4 juni j.l.

Interview met Bernard Rootmensen

Bernard Rootmensen neemt afscheid (door Elske Bakker, mei 2004)

'De Keizersgrachtkerk is wel de plek in Amsterdam waarmee ik emotioneel heel sterk verbonden ben. In die zin wordt het emotioneel afkicken...'

Op 1 juni '04 neemt Bernard Rootmensen afscheid als studentenpredikant en als maandelijkse voorganger in de Keizersgrachtkerk. Met emeritaat gaan betekent voor hem meer tijd krijgen om tegemoet te komen aan de impulsen die op hem afkomen. Een gesprek op de drempel naar zijn nieuwe levensfase.

Bernard, als je de theologie en de periode van de kerk overziet die jij hebt meegemaakt, wat waren dan voor jou de highlights?
'Ik heb het bijzonder gevonden dat Dorothee Sölle, de radikale theologe uit de jaren '60/'70/'80, liet zien dat achter haar maatschappijkritische theologie een levende spiritualiteit verborgen was die zij steeds meer ging articuleren. Maar verder vraag ik me wel eens af welke theologen van de 20ste eeuw er uiteindelijk zullen worden meegenomen naar deze eeuw. Voor mij is dat vooral Bonhoeffer. Met zijn gevoelige antenne heeft hij