Vier lijnen naar KGK 2030

November 2020

In januari 2020 hebben (oud-)gemeenteleden van de Kgk aan elkaar verteld wat ze zo waarderen aan de Keizersgrachtkerk. In een aantal stappen zijn daar uiteindelijk acht bloeifactoren uit afgeleid en daaruit zijn weer wensdoelen geformuleerd.
In deze wensdoelen werden vier lijnen naar de toekomst zichtbaar. In bijgaand artikel worden de vier lijnen beschreven, met de onderliggende bloeifactoren en wensdoelen.