Verkenning ontwikkellijnen Kgk2030

12 september 2021

Tussen februari en augustus hebben vier groepen Kgk'ers zich gebogen over de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de vier 'lijnen naar de toekomst' en de bijbehorende wensdoelen die in het Kgk2030-proces zijn ontstaan. In 'Kerk in de Stad' van 5 september jl. stond daarvan al een beknopt verslag. Daarbij stond ook de aankondiging dat vanaf 12 september een uitvoeriger samenvatting op deze website zou staan. Hierin is echter helaas enige vertraging opgetreden. Naar verwachting zal dit binnen twee weken wel het geval zijn.