Regenboogvlag uit bij Protestantse Kerken Amsterdam

Positief gebaar als reactie op Nashville verklaring

Bij verschillende kerkgebouwen van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), waaronder de Keizersgrachtkerk, zijn regenboogvlaggen uitgegaan als reactie op de Nashville verklaring. Daarmee wil de kerk duidelijk maken dat iedereen welkom is, los van de seksuele geaardheid.

Snel werde de vlaggen uitgestoken bij de Oranjekerk, de Keizersgrachtkerk, de Opgang, Vrijburg en Waalse kerk. Meer kerken volgden dezelfde week. De toren van de Westerkerk is van de gemeente Amsterdam, maar die heeft al toestemming gegeven de regenboogbanier op te hangen.

Keizersgrachtkerk hangt regenboogvlaggen uit als reactie op Nashville verklaring

Ds. Rosaliene Israel, scriba (secretaris) van de PKA, verklaarde:
“De Nashville-verklaring over Bijbelse seksualiteit heeft veel mensen in onze stad geschokt. Ook binnen de Protestantse Kerk in Amsterdam is er verdriet over deze verklaring. Wij distantiëren ons ervan.
De afgelopen jaren hebben we als kerk gewerkt aan een cultuur van openheid en gesprek, ook over de thema’s waar we verschillend over denken. De toon en de inhoud van deze verklaring staat haaks op de open houding waar dit gesprek om vraagt, waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.
Tegen iedereen die zich door de Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt zeggen we als Protestantse Kerk Amsterdam: weet dat er in onze stad talloze kerken en christelijke gemeenschappen zijn waar je van harte welkom bent.”