Over verzet en vrijheid

Artikel verschenen

Op zondag 5 mei vierden wij in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, zoals elk jaar, met gemeenteleden, buurtgenoten en andere belangstellenden de jaarlijkse vrijheidsmaaltijd. Het is ieder jaar weer een goede gelegenheid en een passende plaats (de Tuinzaal is precies de plek waar vroeger, ook in de oorlogsjaren, de kosterswoning van de Keizersgrachtkerk was) om lekker met elkaar te eten en verhalen met elkaar te delen. Verhalen waarin we verbinding zoeken met elkaar. Hoe kunnen we met verschillende achtergronden in vrijheid samen leven? Voor ons is gezelligheid en samen eten een begin! Zo zijn we in vrijheid verbonden met elkaar, met de stad, met onze verhalen en staan we in dit Huis van Verzet samen stil bij het oorlogsverleden.

De Keizersgrachtkerk is een van de vele 'huizen van verzet' in Amsterdam. Komend najaar is het 75 jaar geleden dat de bezetter, na de vondst van wapens in de Keizersgrachtkerk, de koster en dominee van de kerk oppakten en in de Kerkstraat fusilleerden. We staan daar jaarlijks rond 4 en 5 mei bij stil.

Op de website GereformeerdeKerken.info is op 4 mei jl. een artikel geplaatst, waarin ds. Ferwerda, koster Van der Baan en de situatie in Amsterdam ten tijde van de dagen rond Dolle Dinsdag uitvoerig worden beschreven.