Veertigdagentijd: Inspiratie uit de kunst

In deze veertigdagentijd laten we ons inspireren door kunstwerken. Kunst kan je raken en sommige kunst neem je je hele leven mee. Wat dat betreft is er een parallel met de bijbel en geloof. Kunst is ook een manier om je uit te drukken, expressie van gevoel, om verhalen te vertellen. Kunst schept de mogelijkheid om iets zichtbaar te maken, terwijl het tegelijkertijd onzichtbaar blijft.
Iedere week staat een ander kunstwerk in de viering centraal en onderzoeken we waardoor dit kunstwerk ons inspireert.

Inspiratie uit de kunst