Klimaatalarm weekend van 11 tot en met 14 maart 2021

Bericht vanuit de Klimaat- en Geloofgroep van de KGK

Het landelijk interreligieus klimaat- en geloofsplatform bedenkt acties voor gelovigen om vanuit hun achtergrond een bijdrage te leveren aan het vragen van aandacht voor het klimaat. Zo gingen wij twee jaar geleden na een klimaatdienst in de Keizersgrachtkerk naar de Dominicuskerk om van daaruit mee te lopen in de landelijke klimaatdemonstratie.
Vanwege corona vindt de geplande klimaatdemonstratie dit jaar plaats in de vorm van een klimaatalarm.
Zie voor informatie over de landelijke acties klimaatmars2021.nl/klimaat-online en www.klimaatalarm.amsterdam/

De Klimaat- en geloofgroep heeft nagedacht over de vraag hoe we vanuit de KGK mee kunnen doen aan het klimaatalarm van 11 tot en met 14 maart 2021:

Ochtenddienst
In de ochtenddienst van 14 maart zal er in de Keizersgrachtkerk aandacht zijn voor het klimaatalarm.

Kerkklokken luiden
Paul en Fred onderzoeken of op zondagmiddag om 15.00 er klokkengelui via geluidboxen vanuit de KGK op de Keizersgracht te horen kan zijn.

Van je laten horen in je eigen omgeving
Maak zondagmiddag om 15.00 uur in je eigen buurt samen met anderen geluid. Als plek kan gedacht worden aan balkon, plein of kruispunt. Geluid kan bestaan uit muziek, maar ook aan lawaai veroorzaakt door toeters, bellen en fluitjes. Vraag buurtgenoten mee te doen.

Gebedsdienst
Na het klimaatalarm om 15.00 uur is er een online gebedsbijeenkomst. De viering zal gedeeld worden via www.groengelovig.nl.

Communiceren via social media
Zet #klimaatalarm of #sacredearth op facebook met onze kerk erop en een pakkende tekst. Voorbeelden van teksten: “Ik ben verontrust over de opwarming van de aarde en daarom roep ik de politieke partijen op om hun voorgenomen klimaatplannen uit te voeren!#sacredearth. Of “De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht-Mahatma Gandhi#Klimaatalarm”.

Promotiemateriaal
Zie voor promotiemateriaal over het klimaatalarm: klimaatmars2021.nl/tools/handleidingen

Zegenspreuk
Er is op 11 maart een wereldwijde klimaatactie van Greenfaith International met als motto Sacred People, Sacred Earth: een zegenspreuk die inspireert tot bewustwording en actie. Zie hiervoor: actionnetwork.org

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Klimaat- en Geloofgroep KGK:
Janne van den Akker, Hermen Jan Rijks, Jannie Schalen, Anna Steinebach, Fred Tuinder, Paul Vlaanderen, Christien Visch en Annemarie van Wijngaarden