Thema's deze periode

Elke zondag om 10:30 uur is er een kerkdienst.
Meestal wordt de dienst voorbereid door een groep gemeenteleden.

 Het jaarrooster

   


Hieronder vind je het overzicht van de diensten voor het seizoen 2017-2018.
Bij de voorbereiding van alle diensten zijn gemeenteleden actief betrokken door mee te doen aan een zgn. voorbereidingsgroep. Tijdens een gemeentevergadering in april zijn er suggesties voor thema’s gedaan, waarvan er tien zijn gekozen. Rond elk van deze thema’s maken we een aantal diensten, meestal drie.
Daarnaast zijn er de vaste punten in het kerkelijk jaar zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor advent), die ook door gemeenteleden worden voorbereid. Ook zijn er twee diensten gereserveerd als doopdiensten. Enkele diensten (al dan niet binnen een thema) worden  voorbereid door bestaande groepen binnen de kerk zoals de diaconie en de tienergroep. Daarnaast zijn er enkele zondagen waarvoor kort van te voren het thema wordt bepaald; dan staat er ‘actueel thema’ op het rooster.

Startzondag         10 september

We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst. Kom proeven wat de Keizersgrachtkerkgemeente het komende seizoen allemaal te bieden heeft. We doen mee met de landelijke campagne “Kerkproeverij” waarin kerken de gelegenheid bieden om gastvrij mensen vrijblijvend kennis te laten maken met het werk van de gemeente. Naast het verstrekken van informatie is er dit jaar ook expliciet de gelegenheid om een aantal van onze activiteiten te proeven. Denk dan aan een openbare zanggroep-repetitie, een bijbelleeshuis, het voorbereiden van een kerkdienst, het presenteren van een Solidariteitsfonds project en Amnesty brieven schrijven.

Coördinatie: Joost Koedijk. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Groeiruimte (dienst 4 van 5)  17 september

Uit de ‘Dag van de groeiruimte’ (een dag voor ouders, kinderen en tieners/jongeren) kwam de wens om geregeld diensten te organiseren waarin ook de jongere generaties zich thuis voelen. In een serie van losse diensten willen we in 2017 daar expliciet (groei)ruimte voor geven. De diensten worden voorbereid door een team van (steeds wisselende) mensen uit verschillende generaties. Nog niet veel staat vast, maar wel dat het creatieve diensten zullen zijn met veel ruimte voor eigentijdse muziek, woorden, beelden én ontmoeting! De laatste dienst uit deze serie is op 29 oktober 2017.

Coördinatie: Greetje Noorlag. Theologische begeleiding: Robert Jan Nijland-Beltman.

 

Op vleugels van muziek (dienst 3 van 4)   24 september

Muziek is een belangrijk onderdeel van onze diensten en draagt veel bij aan de kwaliteit en

aantrekkelijkheid van onze zondagochtenden. We willen in deze ‘serie van losse diensten’ bijzondere muzikanten uitnodigen om hun muziek te verbinden aan onze liturgie. Zo willen we onze muzikale horizon verbreden en hopen op een impuls voor nieuwe muzikale en liturgische mogelijkheden. We proberen tevens zoveel mogelijk muzikale mensen uit de Keizersgrachtkerk bij deze diensten te betrekken. De laatste dienst in deze serie is op 10 juni 2018.

Coördinatie: Anna Verbeek. Theologische begeleiding: Pete Pronk. Muzikale begeleiding: Fred Tuinder.

 

Kunst over God, hemel en hel         1, 8 en 15 oktober

In heel veel kunst zijn “beelden” van God, hemel en hel terug te vinden. De schilderijen van Jeroen Bosch (ca. 1450-1516) bijvoorbeeld wemelen van de vreemde voorstellingen over hemel en hel, in de Middeleeuwen een actueel thema. Maar ook in de twintigste eeuw waren er kunstenaars die voorstellingen hiervan maakten, zoals Marc Chagall, Rodin en Keith Haring. Wat zeggen deze en andere beelden ons over God, hemel en hel? Kan het ons nu ook inspireren en raken of is het te tijdsgebonden? Misschien vergaat het ons als Dante, die boven de poort van de hel laat lezen: “Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt” of volgen we de etsen van William Blake (1757) uit ‘The Marriage of Heaven and Hell’, met als thema het (onderdrukken van) de creatieve energie, die niet kan bestaan zonder tegenstellingen als liefde en haat, aantrekking en afstoting, verstand en gevoel? Het wordt nog een kunst om te gaan kiezen!

Coördinatie: Anje van der Heijde. Theologische begeleiding: Wilna Wierenga.

 

Doopdienst  22 oktober

Coördinatie: Wilma Eusman. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Groeiruimte (dienst 5)  29 oktober

Zie 17 september.

 

Bijbelse economie        5, 12 en 19 november

Bankencrisis. Klimaatcrisis. Vluchtelingencrisis. We hebben inmiddels steeds meer te maken met de effecten van de sterke economische groei in de vorige eeuw, het daarbij uitputten van de aarde en de  oneerlijke welvaartsverdeling wereldwijd. De grenzen lijken op allerlei terreinen bereikt. Welvaartsgroei is niet meer vanzelfsprekend en het effect op het klimaat begint eindelijk door te dringen. Er zijn beginnetjes te zien van andere vormen van economisch denken, zoals de deeleconomie, het basisloon. Er is verzet tegen misbruik van dieren, tegen patenten op voedsel. Er zijn steeds meer duurzame initiatieven. Maar wat is nodig voor de ‘echte’ verandering/doorbraak naar een duurzame economie? Wat is dat eigenlijk, een duurzame economie? Is duurzame economie niet heel Bijbels? De voorbereidingsgroep wil zich laten inspireren door de Bijbel in haar zoektocht naar kleine en grote stappen op weg naar een goede, eerlijke toekomst.

Coördinatie: Jaap Harlaar. Theologische begeleiding: Jan Jorrit Hasselaar.

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar        26 november

Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Coördinatie: nog niet bekend. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Oermoeders         3, 10, 17 en 24 december (Advent)

Het evangelie van Mattheus begint met het geslachtsregister van Jezus, waarbij zijn verwantschap aan Abraham en David wordt doorverteld. Het was toentertijd vrij ongebruikelijk dat vrouwen in een joodse geslachtslijst vermeld werden. Echter naast Maria, de moeder van Jezus, worden nog vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Drie niet joodse vrouwen en “de vrouw van Uria”. Wat hebben de verhalen van deze oermoeders van Jezus ons te vertellen?

Coördinatie: Sya Pelleboer.

 

Kerstavond  24 december

We vieren de geboorte van Jezus altijd met een bijzondere, vaak intense dienst.

Coördinatie: nog niet bekend. Theologische begeleiding: Cor Ofman.

 

Kerstmorgen       25 december

Voor de kerstmorgen wordt, traditiegetrouw, een musical voorbereid die door kinderen voor kinderen en volwassenen wordt uitgevoerd.

Coördinatie: Ineke Visser.

 

Actueel thema     31 december

 

Ziel en zaligheid (1 van 5)      7 januari

Heel veel mensen hebben een passie of doel waar ze zich met hart en ziel voor inzetten. Het kan zijn in het werk, als vrijwilliger, als hobby, in teams, individueel. De overeenkomst is dat het een drive losmaakt, die energie en zingeving geeft aan de persoon zelf en daarmee anderen kan inspireren. In een creatieve serie van 5 losse diensten, waaronder de slot- en startzondag, willen we deze passies en doelen met elkaar delen. Om elkaar beter te leren kennen, om elkaar te inspireren, om de gemeenschap te versterken, om ons geloof in God te verdiepen. Waar ligt jouw hart? Wat is jouw verhaal? Wat moet jij delen? Waar ligt jouw ziel en zaligheid? De andere diensten in deze serie zijn op 6 mei, 8 juli, 9 september en 4 november 2018.

Coördinatie: Martine Koedijk. Theologische begeleiding: nog niet bekend.

 

Geweldloosheid   14, 21 en 28 januari

Streven alle religies geweldloosheid na? Hoort geweldloosheid bij de christelijke deugden? Martin Luther King dacht van wel. Ghandi leefde het ons voor: geweldloosheid jegens de ander en jegens de aarde. Dankzij hem heeft India de grootste milieubeweging ter wereld…. Vereist economische groei geweld? Hoe gewelddadig is onze maatschappij? En zijn wij het zelf op ons werk of thuis? Een verdiepende voorbereidingsgroep gaat op onderzoek uit.

Coördinatie: Juut Goede. Theologische begeleiding: nog niet bekend.

 

Actueel thema     4 februari

Waarbij vast een link is naar het Werelddiaconaat.

 

Sport en geloof    11 februari

De Olympische winterspelen gaan vandaag van start. Veel sporters halen steun uit hun (bij)geloof. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat zijn de overeenkomsten tussen sport en (het) geloof. Helpt het geloof bij sport(prestaties)?

Coördinatie: Martine Koedijk. Theologische begeleiding: Robert Jan Nijland

 

Levenslessen       18 en 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart (veertigdagentijd)

In de zaterdagbijlage Tijd van dagblad Trouw vertellen min of meer bekende Nederlanders welke levenslessen ze hebben geleerd. Wat hebben wij eigenlijk geleerd van en voor het leven? En van wie? Zien wij onszelf nog steeds als leerlingen? Voor de zes diensten in de veertigdagentijd laat een voorbereidingsteam zich inspireren door elkaars levenslessen en Bijbelse personen.

Coördinatie/Theologische begeleiding: Auke van der Leij/Guido de Bruin.

 

Stille Week en Paasavond      29, 30 en 31 maart

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar inspireert dit weer tot speciale diensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.

 

Pasen                   1 april

Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een feestelijke dienst en zal het huisorkest er weer zijn?

Coördinatie: nog niet bekend. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Gods lam    8 april

De korte film ‘Gods Lam’ was het afstudeerproject van Amsterdammer Kees Jan Mulder (die naast de cineastenopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten ook de predikantsopleiding aan de PthU heeft afgerond) over Zakaria (11 jaar), die met z’n broer en vader toeleeft naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Terwijl z’n vader Islamitisch slager is en een verbod op ritueel slachten in de lucht hangt, raakt z’n zwakzinnige broer per ongeluk gehecht aan het lammetje dat bedoeld is voor het Offerfeest…. De film kreeg bij verschijning in 2013 veel aandacht vanwege de bijzondere manier waarop trouw, loyaliteit, tolerantie en religieuze overtuiging gestalte krijgen door een uitstekende acteurscast. We willen (als de agenda het toelaat samen met de maker) reflecteren op de thematiek in de film. Wat doet deze film ons? Begrippen als offer en overgave: wat roepen die bij ons op?

Herkennen we het thema in ons persoonlijk leven en onze persoonlijke theologie, of is dit vraagstuk te exotisch, ‘niet van ons’? Welke dilemma's komen wíj tegen als het gaat om geloven in het leven van alledag?

Coördinatie: Anna Verbeek. Theologische begeleiding: Ferdinand Borger

 

Esther        15, 22 en 29 april

De voorbereidingsgroep gaat aan de slag met het bijzondere verhaal van Esther. Een verhaal over inventiviteit, standvastigheid en wraak.  Grote delen ervan zouden vandaag geschreven kunnen zijn. Tegelijk is het een verhaal dat de waarschuwingen van eeuwen daarvoor, geuit door profeten, helemaal bevestigt. Hoe kunnen we dit verhaal lezen met onze ogen, zonder wijsheden die wij liever niet willen horen meteen af te wijzen?  Kunnen wij onvermoede relaties leggen? En wat brengt het ons in deze tijd?

Coördinatie/Theologische begeleiding: nog niet bekend.

 

Ziel en zaligheid  6 mei

Zie 7 januari.

 

Doopdienst         13 mei

Coördinatie: Wilma Eusman. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Wat leren wij van de bijbel     20 en 27 mei en 3 juni

Wat leren wij van de bijbel en doen wij dat dan ook? Deze vraag is ingediend door een tiener. Voor hem een open vraag om daadwerkelijk te leren van de bijbel en te bedenken hoe je dat kan vormgeven in je (dagelijkse) leven. Voor ouderen misschien ook wel een confronterende vraag. Doen we wat we hebben geleerd? Een lerende, inspirerende en prikkelende serie gaat het vast worden, met op de eerste zondag Pinksteren en een dienst voorbereid door de tieners.

 

Op vleugels van muziek         10 juni

Zie 24 september.

 

Hagenpreek op het gemeenteweekend      17 juni

Van 15 tot en met 17 juni 2018 vindt het gemeenteweekend plaats. Het Koos Vorrinkhuis is geboekt, een prachtige locatie in de bossen in de Lage Vuursche. Op 17 juni zal er daarom geen dienst plaatsvinden aan de Keizersgracht, maar is er een hagenpreek op een open plek in het bos (bij mooi weer althans).

 

Zacht verend mos         24 juni en 1 juli

De titel ‘zacht verend mos’ komt uit een hoofdstuk uit het mooie boek van C.S. Lewis: Brieven uit de hel. (C.S. Lewis is bekend van de verfilmde ‘Narnia Kronieken’.) Het boek is een verzameling van zogenaamde brieven die een ervaren duivel schrijft aan zijn neefje (een duivel in opleiding). Hij leert hem zo de fijne kneepjes over hoe je christenen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen. Het boek is één tot het eind toe volgehouden parodie, die van de 'andere' kant laat zien waar het op aankomt als je christen bent. Kunnen wij de verleidingen weerstaan? Wat geloven wij zelf? In creatieve diensten zal de voorbereidingsgroep ook ons aan het denken zetten!

Coördinatie: Reina Steenwijk/Philip Bakker. Theologische begeleiding: nog niet bekend.

 

Ziel en zaligheid (Slotzondag)         8 juli

In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af. Zie ook 7 januari.

Coördinatie: Martine Koedijk. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Zomerdiensten    15 juli – 2 september

In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen.

Een bijzondere dienst in deze serie is de dienst ter afsluiting van de Amsterdam Pride op zondag 5 augustus 2018. Deze dienst begint om 12:00uur.

 

Ziel en zaligheid (Startzondag 2018)         9 september

We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst. Zie ook 7 januari.

Coördinatie: Martine Koedijk. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

De brief aan Filemon     16 en 23 september

Veel van de brieven van Paulus zijn gericht aan net ontstane christelijke gemeenten en bevatten aanwijzingen hoe je gemeente in Christus kunt zijn, hoe vorm te geven aan je leven als christen. De brief naar Filemon is een heel persoonlijke brief, met een aan Filemon gericht verzoek. Paulus vraagt aan Filemon (en de christenen om hem heen), een weggelopen slaaf niet alleen terug te nemen maar ook als broeder in Christus te begroeten. Het verzoek is ingrijpend, de dagelijkse gang van zaken is in geding. De brief is heel kort en het antwoord  weten we niet. Hoe zou jij met zo’n verzoek omgaan?

Coördinatie: Sya Pelleboer/Tineke Buitenhuis. Theologische begeleiding: nog niet bekend.

 

Doopdienst  30 september

Coördinatie: Wilma Eusman. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Actueel thema (dienst door jongeren)               7 oktober

 

Onzichtbare kloven       14, 21 en 28 oktober

Een steeds belangrijker maatschappelijke thema zijn de (onzichtbare) kloven in de samenleving. Denk hierbij aan onderscheid tussen mannen en vrouwen, hetero’s en homo’s, allochtoon en autochtoon (witte privileges!) en laag en hoog opgeleid.  Niet altijd zijn we ons bewust van het feit dat mensen anders worden behandeld dan “de groep” waarin we zelf leven en dat wij daar ook (ongewild) aan meedoen. De kloven worden onbewust in stand gehouden, ze zijn vanzelfsprekend en daardoor onzichtbaar geworden. In de discussie wordt steeds meer duidelijk dat deze kloven zorgen voor onverdraagzaamheid, oneerlijke behandeling, polarisatie en een mogelijke bron zijn voor geweld en onrust in onze leefwereld. Hoe werkt het? Hoe herkennen we het in standhouden van de kloof door de maatschappij,  door ons zelf? En hoe overbruggen we de ontstane kloven om zo op weg te gaan naar een eerlijke, gelijkwaardige maatschappij?

Coördinatie/Theologische begeleiding: Robert Jan Nijland/Elske Scholte

 

Ziel en zaligheid  4 november

Zie 7 januari.

 

Heel-kundig (incl. laatste zondag van het kerkelijk jaar)       11, 18 en 25 november

Helen is het heel maken wat “stuk” is, bijvoorbeeld door ziekte, door verlies. Het kan dan gaan om het “medisch” genezen en beter worden, maar vaak is helen veel meer een (langdurig) proces van genezen met vallen en opstaan. Hoe gaat zo’n proces? Wat zijn onze ervaringen en wat kunnen we leren van elkaar? En zeggen de (wonder)verhalen van Jezus ons daarbij iets? Kan je kundig worden in het helen, het heel maken? De laatste zondag in deze serie is tevens de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Coördinatie: nog niet bekend. Theologische begeleiding: Gerhard Scholte.

 

Doe als God, word mens        2, 9, 16 en 23 december (advent)

Geïnspireerd op een moderne en confronterende kerststal in de Katholieke kerk van Heidelberg willen we in onze kerk in de adventstijd ook een kerststal bouwen. Eén die laat zien wat ons bezig houdt in het licht van het kerstverhaal. Een stal waaraan iedereen meebouwt: gemeenteleden, kinderen, jongeren, kunstenaars en ook bijvoorbeeld vluchtelingen en daklozen. En we zorgen ervoor dat de kerk meer open is in de adventstijd om de kerststal te laten bewonderen, zodat bezoekers weer door ons geïnspireerd kunnen worden. Elkaar ontmoeten en contact maken gaat zoveel makkelijker als je iets samen doet. Gaandeweg het proces ontdekken we wel datgene wat ons raakt en komen we zo ook tot vormgeving en invulling van de diensten. We hopen dat ook de kerstmusical bij het thema kan aansluiten. Wellicht doen zelfs de Drie Koningen wel mee. In ieder geval, aarzel niet en meld je tijdig aan voor deze inspiratievolle serie en dit creatieve project. De start is al in begin september!

Coördinatie: Ellen Haagsma. Theologische begeleiding: Pete Pronk.

 

Kerstavond24 december

We vieren de geboorte van Jezus altijd met een bijzondere, vaak intense dienst.

 

Kerstmorgen       25 december

Voor de kerstmorgen wordt, traditiegetrouw, een musical voorbereid die door kinderen voor kinderen en volwassenen wordt uitgevoerd.

 

Actueel thema     30 december