• nieuwe predikant

Wat is de rol van de nieuwe dominee?

Verschillende werkgroepen benadrukken het belang dat de nieuwe dominee betrokken moet zijn bij de keuzes die we maken voor de toekomst. Dat wordt ook breed onderschreven.
Tegelijkertijd heeft de wijkraad in haar vergadering in mei 2021 uitgesproken dat daarvoor het proces niet nog meer vertraagd moet worden dan het door corona al is. We willen verder, de gang erin houden en stappen zetten.
Maar uiteraard zal Annelies, die in januari 2022 intrede zal doen, nog heel veel invloed kunnen hebben op het proces, de keuzes en de uitwerking daarvan. Want we zullen vaak keuzes opnieuw moeten bezien op haalbaarheid en zo nodig bijstellen.