Het jaaroverzicht van het Solidariteitsfonds Keizersgrachtkerk 2020.


Het afgelopen jaar is een heel bijzonder en zwaar jaar geweest voor de derde wereldlanden.
Door Covid 19 kwamen veel mensen zonder werk en daardoor ook zonder inkomen.
Ook konden we merken dat mensen veel tijd kwijt waren om in hun levensonderhoud te voorzien.
Normaal gesproken bestonden onze toegezonden aanvragen uit het ontwikkelen van werk- gezondheid- en leer en schoolaanvragen.
Maar in 2020 kwamen regelmatig verzoeken binnen om financiële ondersteuning bij de aankoop van voedsel.
Het uitgangspunt van het Solidariteitsfonds is om de mensen zelfstandig te maken in hun levensonderhoud maar met een lege maag valt er weinig te werken en daarom verleenden wij nu ook steun op het gebied van voeding.
Ook speelt politieke onrust en ook het ontstaan van oorlogsgeweld een grote rol.
Wij kregen meldingen van organisaties dat zij hun projecten moesten staken wegens de grote onveiligheid in hun gebied en dat daardoor ook het reizen van schoolgaande kinderen niet mogelijk is!
Maar gelukkig door jullie steun konden wij ook aanvragen op het gebied van o.a. onderwijs, schoon drinkwater en landbouw gereedschappen realiseren.
De financiële activiteiten voor het Fonds werden door Corona geblokkeerd, geen actie “Schone Toiletten” en ” Solidariteitsmarkt” . Het missen van deze opbrengsten is een behoorlijk gemis. Maar gelukkig zijn er ook voor dit jaar leuke initiatieven zoals de actie “ bloemen zaad”. Een gedeelte van de opbrengst is voor ons fonds.
Bij de genoemde activiteiten proberen wij het Solidariteitsfonds onder de aandacht te brengen.
De mogelijkheid van de goed functionerende website heeft het Fonds geholpen bij het verstrekken van informatie en het inzichtelijk maken van de projecten.
In het totaal was het mogelijk om 7 projecten te realiseren en
7 steunaanvragen positief te beantwoorden.
De totale uitgave bedroeg € 9450.00.

Foto jaarverslag 2020

 


1e Vanuit Mexico het verzoek van een kinderhuis om middelen voor creativiteit doeleinden te ondersteunen. De organisatie houdt zich bezig met getraumatiseerde kinderen onderdak te verlenen en door middel van spel en toneel het verleden te verwerken. Wij steunden hen met het bedrag
van € 900.00.
2e Vanuit Gambia het verzoek om medische noodhulp door de uitbraak van Corona, steun bedrag € 200.00
3e Uit Zuid-Soedan het verzoek om een bijdrage voor het installeren van een waterpomp bediening d.m.v. touwen, steun bedrag € 900.00
4e Deze aanvraag kwam uit Rwanda het dorp Kunda, de plaatselijke bevolking start het opzetten van een boerderij met varkens en kippen zodat zij zich in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Vanuit het Fonds en met een gift steunde wij het project met € 1400.00
5e Een verzoek van een kinderhuis uit Nairobi/ Kenia voor ondersteuning van levensmiddelen, dit is gehonoreerd met € 200.00.
6e Vanuit Zuid-Afrika Stichting Zulu Aid noodhulp, bijdrage van € 200.00
7e Een aanvraag vanuit Niger om doormiddel van waterfilters het rivierwater te gebruiken voor consumptie. Een bedrag van € 900.00 is beschikbaar gesteld.
8e Een verzoek van Stichting Nahid werkzaam in de stad Kabul/Afghanistan voor het inrichten van een naaiatelier zodat alleen staande vrouwen met hun kinderen een mogelijkheid krijgen zich in het levensonderhoud te gaan voorzien. Een steun bedrag van € 900.00 werd hen toegezegd.
9e Een verzoek van Tear Fund voor het lenigen van directe noodhulp, toegezegd € 200,00
10e Een scholen gemeenschap vanuit Mali verzocht het Fonds om een bijdrage voor het maken van opbergkasten en lesmateriaal toegezegd € 900.00
11e Een gezamenlijk initiatief van de Amsterdamse kerken om een kinderhuis in Zimbabwe te steunen met € 250.00 per kerkelijke gemeente ,toegezegd €250.00.
12e Een verzoek vanuit Kenia door de stichting Africa Family Foundation die de zorg draagt voor schoolgaande kinderen.
Er is behoefte aan hygiëne pakketten en voorlichtingsmateriaal een bedrag van € 900.00 stellen wij beschikbaar.
13e Een vraag vanuit Nepal door de stichting Sponsortrek voor de aankoop van leermateriaal mogelijk te maken, de totale kosten bedroegen € 250.00 dit hebben wij toegezegd.
14e Een volgend verzoek van de stichting Studenten Projecten Nepal om zaaigoed aan te kopen voor een bedrag € 250.00. Ook dit hebben wij toegezegd.
15e Een aanvraag van de stichting Viva Sahel werkzaam in Mali.
Door een storm en zware regenval is het dak van het schoolgebouw ingestort met een bedrag van € 900.00 kan men het dak vervangen en de kinderen kunnen dan weer naar school.
Wij stelden € 900.00 beschikbaar.
Samenvattend hebben wij in 2020 een totaal van 15 aanvragen met jullie hulp kunnen realiseren.
Wij bedanken al onze donateurs.
Het is dank zij jullie bijdragen toch weer gelukt om zoveel mensen te kunnen helpen.
Ook voor 2021 rekenen we weer op jullie hulp en betrokkenheid.

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekeningnr
NL89INGB0005487357
Kamer van Koophandel 41199642
RSN BSNnr 8167.65.157AMSTERDAM
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Reiny van Twillert
Secretaris: Simon Bal
Eerste penningmeester: Nico Brouwer
Tweede Penningmeester: Jos de Jong

Beloningsbeleid: Conform statuten ontvangen de bestuursleden geen enkele bezoldiging.

 

 

 

Financieel jaaroverzicht 2020.

De jaarcijfers over 2020 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2020   13.111,74
Donateurs, giften, activiteiten   7.099,16
Projecten 2020 10.050,00  
Bankkosten 169,36  
Banksaldo 31 december 2020 9.891,54  
 

  20.210,90 20.210,90

Amsterdam, april 2021
R. van Twillert, voorzitter.
Simon Bal, secretaris