• waar waren we gebleven?

Waar waren we ook al weer gebleven in het proces van KGK 2030?

Het traject tot nu toe

Het traject van KGK 2030 is gestart om de Keizersgrachtkerkgemeente toekomstbestendig te maken. Jonge gemeenteleden hebben aangegeven dat ze graag in de KGK zouden blijven komen, maar dan zou er wel het een en ander moeten veranderen. Die uitdaging zijn we aangegaan.

Hoe zorgen we ervoor dat de KGK over tien jaar nog bloeit en hoe ziet de kerk er dan uit? Daarover hebben we in het najaar van 2020 met elkaar gedroomd op basis van eerder verzamelde ‘bloeifactoren’, de kenmerken van onze gemeente die we vooral willen vasthouden en versterken. De dromen gingen van klein naar groot, van maatschappelijk naar religieus, van meer mogelijkheden om elkaar te leren kennen tot aan het maken van een eetcafé in het portaal aan de gracht.

De procesgroep KGK 2030 heeft de dromen geformuleerd in een totaal van 30 ‘wensdoelen’ en die gebundeld in vier ‘lijnen naar de toekomst’:

  • Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier dan op zondag.
  • Lijn B: Een meer diverse samenstelling van de gemeente.
  • Lijn C: Creatieve vorm en inhoud van de kerkdiensten, met name de rol van muziek daarin.
  • Lijn D: Bezielde maatschappelijke betrokkenheid.

In februari 2021 was er een online gemeentebijeenkomst over deze vier lijnen waar een eerste gesprek plaatsvond over wat er nodig zou zijn om de wensdoelen te realiseren. Na die bijeenkomst zijn er vier werkgroepen gevormd, een voor elke lijn. Die werkgroepen zijn inmiddels klaar met hun werk.

Meer details over het hele traject...