Welke bloeifactoren moeten mee naar de toekomst?

In januari 2020 hebben betrokkenen bij de Keizersgrachtkerkgemeente (KGK) elkaar verhalen verteld over waarom ze de KGK waarderen. Ook hebben enkele mensen nog per mail of telefoon hun verhaal verteld. Uit elk verhaal is een ‘bloeifactor’ gedestilleerd, de factor die bepaalt waarom het zo’n positieve herinnering voor de verteller ervan is.
Dat waren in totaal 88 factoren, waar uiteraard de nodige overlap in zat. Ze zijn gegroepeerd en ‘samengevat’ in de onderstaande 31 uitspraken.
Deze zijn zó geformuleerd dat ze een situatie beschrijven. Volgens de mensen die deze factor hebben ingebracht ís de KGK zo, ook al denken andere mensen daar misschien anders over.

Van deze 31 bloeifactoren mochten alle gemeenteleden aangeven (punten toekennen) waar we als gemeente veel aandacht aan zouden moeten geven. Dus een uitspraak over wat je belangrijk vindt: wat moet beslist mee naar de toekomst?

 • Wij zijn een gemeenschap met een open sfeer waar iedereen zich gedragen, verbonden en thuis voelt.
 • Wij zijn een gemeenschap waar we grote levensgebeurtenissen (doop, huwelijk, sterven e.d.) met elkaar delen.
 • Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd zoals je bent.
 • Iedereen kan en mag meedoen, je kan je talenten en ervaring inbrengen, dat wordt gewaardeerd en is betekenisvol.
 • Je wordt gezien en we leven met elkaar mee, zowel bij lief en leed als bij dagelijkse dingen.
 • Wij kijken naar elkaar om; waar de zorg van de één eindigt nemen anderen het over.
 • In de KGK ervaren wij onderdeel te zijn van de wereldwijde kerk.
 • Wij zijn een laagdrempelige organisatie waaraan iedereen kan meedoen.
 • De KGK blijft zich politiek en als groep ontwikkelen, zodanig dat je er zelf ook van groeit.
 • Jongeren geven op creatieve wijze de traditie opnieuw vorm.
 • Geloofsbeleving en maatschappelijke betrokkenheid gaan hier hand in hand.
 • Er is vrijheid van interpretatie van geloof en godsbeeld; ook de vrijheid om niet te geloven.
 • De KGK is een plek voor stilte en gebed.
 • Wij gaan in gesprek en bevragen elkaar over wezenlijke thema’s, dat verbindt en stimuleert ontwikkeling.
 • Wij zoeken samen naar verdieping en zingeving van het leven.
 • Wij vertellen oude verhalen uit de Bijbel opnieuw met betekenis voor ons leven van nu.
 • De vorm en inhoud van de kerkdiensten in de KGK houden het geloof actueel.
 • In de KGK doen we gewoon in taal en gebruiken, niet heilig of zweverig, met beide voeten op de grond.
 • Kinderen hebben een volwaardige, op hen toegesneden plek in de KGK.
 • Er is ruimte in de kerkdienst om persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid te delen, dat geeft herkenning en erkenning.
 • In voorbereidingsgroepen ervaren wij o.a. inspiratie, troost, verbondenheid en de geest van God.
 • In voorbereidingsgroepen en kerkdienst is ruimte voor ieders eigen inbreng.
 • We gebruiken theatrale vormen om verhalen te vertellen zodat het raakt.
 • Wij gebruiken experimentele, creatieve manieren om met God en de Bijbel om te gaan.
 • De muziek en liederen in de KGK zijn wezenlijk voor het uitdrukken en ervaren van onze geloofsbeleving.
 • Je wordt in beweging gezet om naar elkaar en de wereld om te zien en dat mee te nemen in de dagelijkse praktijk.
 • Wij geven samen handen en voeten aan de zorg voor de wereld, van je buur tot de rest, ieder op zijn eigen wijze en naar eigen kunnen.
 • Wij helpen waar geen helper is.
 • Uitdagingen gaan we creatief tegemoet binnen verhuur en kerk, waarbij maatwerk, persoonlijke aandacht en kwaliteit geleverd wordt.
 • Wij bewaren de schoonheid van het historische gebouw.
 • Wij behouden en stimuleren de verhuur van de KGK.