Solidariteitsfonds - Financieel jaaroverzicht 2015

Stichting Werkgroep Keizersgrachtkerk
Kamer van Koophandel 41199642
Amsterdam


Omschrijving In Uit
Saldo op 1 januari 2015 12.896,09
Donateurs en giften 17.575,13
Projecten 2015 17.828,00
Bankkosten 123,60
Saldo op 31 december 2015 12.206,68


Totaal € 30.471,22 € 30.471,22


Amsterdam, april 2016

L.O. Aguilera, penningmeester