Solidariteitsfonds, jaarverslag 2017

Het jaaroverzicht 2017, uitgevoerde projecten en de financiële staat.

In het afgelopen jaar waren wij bij acht projecten betrokken. Een drietal projecten waren gericht op water, de vraag naar waterpompen en het filteren van water voor het gebruik voor consumptie. Wij gaven financiële steun tot aankoop van zaaigoed en voedselhulp.

Een aanvraag voor een sanitaire unit voor weeskinderen en meubilair voor een klein centrum gericht op straatkinderen.

Een moestuinomheining voor bescherming van het gewas.

De aankoop van een winkelinterieur, om zo de verkoop van kleding mogelijk te maken. Het bedrag voor financiële ondersteuning bedroeg € 6700,-.

Het Solidariteitsfonds was betrokken bij de volgende stichtingen:
Viva Sahel werkzaam in Niger, St.Zulu AID werkzaam in Zuid-Afrika, St. Jacana werkzaam in Zambia, St.Arrakis werkzaam in Mozambique, St.Keerkring werkzaam in Brazilië, St.Keneba Womens werkzaam in Gambia, St. JW Support werkzaam in Bangladesh.

Naast de steun van onze donateurs organiseerden de leden van het steunfonds een Sint-Nicolaasmarkt en bij Koningsdag “Nette Toiletten”.
Wij waren betrokken als werkgroep bij de volgende kerkelijke activiteiten: Startzondag, “De Proeverij,” en de Buurtmaaltijd.”
Publiciteit en het onder de aandacht brengen van de activiteiten en het Fonds zijn te volgen op de website en bij activiteiten hebben wij publiciteit ruimte in de wijkpers en blad Kerk in Mokum.

Er zijn natuurlijk niet alleen positieve zaken te vermelden: in het eerste halfjaar van 2017 zagen wij de steunbijdragen teruglopen, maar gelukkig constateerde wij in het tweede deel van 2017 een stijging van de bijdragen. Daarvoor zijn wij onze donateurs dankbaar.
De Fondskas is weer positief gevuld en wij kunnen onze werkzaamheden voor 2018 weer voortzetten.

Financieel jaaroverzicht 2017.

De jaarcijfers over 2017 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2017   10.306,25
Donateurs, giften, activiteiten   8.6757,45
Opbrengst Koningsdag   639,06
Opbrengst Sinterklaasmarkt   1.843,42
Projecten 2017 6.700,00  
Bankkosten 154,49  
Banksaldo 31 december 2017 14.609,69  
 

  21.464,18 21.464,18

Amsterdam, april 2018
R. van Twillert, voorzitter.
S.Bal, secretaris.
N. Brouwer, penningmeester.