Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 was voor het Solidariteitsfonds een bijzonder jaar.
Ondanks de aanhoudende economische crisis werden wij door de donateurs, gevers en speciale activiteiten in staat gesteld om wereldwijd 14 projecten financieel te steunen. Daarnaast zijn er 5 projecten die een aanvraag bij het fonds hebben ingediend niet gehonoreerd omdat zij niet binnen de uitgangspunten van het fonds passen.
Niet alleen natuurrampen hadden invloed op de aanvragen, maar in het bijzonder speelde de categorie onderwijs en werkgelegenheid voor de kwetsbare groepen een grote rol.
Zo waren wij betrokken bij scholing door het steunen van de aankoop van leermiddelen, computers en het inrichten van schoollokalen. Betrokken bij het opzetten van straathandeltjes zodat ruim 20 kinderen zich in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien op basis van het plan  Microkrediet.

Wij hielpen vrouwen zowel in Afrika als in Bangladesh bij aankoop van naaimachines om op die manier voor de gezinnen een inkomen te verschaffen. Door te investeren in een kippenboerderij kunnen nu weduwen door verkoop van eieren in hun onderhoud voorzien.

Door geldelijke middelen beschikbaar te stellen bij een schoolproject in Namibië werd een regenopvangton aangekocht zodat nu de moestuin bevloeid kan worden en er gezaaid en geoogst kan worden.

In een dorpje in het hooggebergte in Peru werd de aankoop van een rolstoel mogelijk gemaakt zo dat de gehandicapte onderwijzeres naar het schoolgebouw kan gaan, daarvoor werd zij de heuvel opgedragen door de moeders van de schoolgaande kinderen.

In de hoofdstad Santiago gelegen in Chili, raakten wij betrokken bij een project van getraumatiseerde kinderen die door middel van het maken van muziek proberen los te komen van hun situatie. Niet alleen hielpen wij bij de aankoop van muziekinstrumenten maar wij maakten het ook mogelijk schoolkleding aan te kopen.

Voor straatkinderen in Brazilië gaven wij een bijdrage voor het inrichten van een keuken zodat er nu warme maaltijden kunnen worden verstrekt.
Wij waren behulpzaam bij de aankoop van fysiotherapeutische hulpmiddelen in een revalidatiecentrum in Nepal.

In Albanië werden wij op verzoek betrokken bij een geitenproject. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn daar op achterstand gezet doordat gezinnen waar die kinderen deel van uitmaken een extra voorziening nodig hebben om hen onderwijs te laten krijgen.
De geiten leveren melk en daardoor beschikt de familie over extra inkomen.

Er kwam een verzoek uit Nicaraqua om het mogelijk te maken bij het geven van onderwijs gebruik te gaan maken van computers.
Wij hebben de mogelijkheid geboden om een drietal hiervan aan te kopen.

Wij waren betrokken bij de aankoop van hulpmiddelen: in Nepal bij de aankoop van schoolbanken, in Zambia bij aankoop van schoolkleding en tassen voor het opbergen van schoolboeken, in Guinee bij het inrichten van schoollokalen en in Mexico bij de aankoop van werkboeken.

In de volgende landen hebben wij projecten ondersteund:
Nepal 2 projecten, Albanië 1 project, Oeganda 1 project, Brazilië 1 project,
Namibië 1 project, Bangladesh 2 projecten, Peru 1 project, Nicaraqua 1 project,
Zambia 1 project, Guinee 1 project, Chili 1 project, Mexico 1 project.

Wij hebben in totaal 14 projecten en 2 hulpvragen financieel ondersteund.
Voor de genoemde projecten en ondersteuningen hebben wij € 13976.00 overgemaakt.

Finacieel jaroverzicht 2013

Banksaldo 01-01-2013   11.309.90
Donateurs, giften, activiteiten   11.222.18
Subsidie projecten 13.476.00  
Bankkosten 124.87  
Giften voor derden 500.00  
Portokosten 16.20  
Banksaldo 31 december 2013 8.415.01  
 

  22.532.08 22.532.08

Amsterdam, april 2014
R. van Twillert, voorzitter.
S.Bal, secretaris.
L.O. Aquilera, penningmeester.