Lage kosten!

Lage kosten zijn natuurlijk geen inkomsten. Maar doordat het fonds bijna geen kosten maakt, komt bijna 99% van de inkomsten rechtstreeks ten goede aan projecten (Zie het jaarverslag). En dat is winst!

Het bestuur en de commissie van het Solidariteitsfonds bestaan geheel uit vrijwilligers, er zijn geen huisvestingskosten, geen feestjes en recepties.

Ook bij het selcteren van projecten wordt nauwkeurig gekeken of de verleende subsidie inderdaad terecht komt bij de mensen waar het om gaat.